17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Politikere, administrasjon og ledelse var denne uken samlet til budsjettseminar på Darbu. (Foto: ØEK)

Kommune og pengebruk – hvem skal få og ikke i Øvre Eiker

Hvordan skal kommunen framover bruke pengene på en best mulig måte? Hvem skal få og hvem skal ikke få? Folkevalgte, tillitsvalgte, ledere og ansatte i administrasjonen var onsdag denne uken samlet til heldags budsjettseminar på Buskerud folkehøgskole på Darbu.
Annonse

Det var store og viktige spørsmål som stod på agendaen for budsjettseminaret; pengebruk, prioriteringer, hvordan vi vil at Øvre Eiker skal utvikle seg, og hvordan vi forholder oss og styrer ut i fra faktorer vi ikke rår over.

Ulike scenarier
Heldagsseminaret på Buskerud folkehøgskole startet med at kultursjef Christer Best Gulbrandsen introduserte deltakerne for «scenarieplanlegging». Politikere og administrasjon ble utfordret på hvordan de vil håndtere ulike gitte scenarier for hvor godt eller mindre godt det går i Øvre Eiker økonomisk og med tanke på befolkningsvekst 20 år fram i tid.

Annonse

Gruppene måtte reflektere rundt hvilke valg de kan ta i dag og de i de nærmeste årene, for å påvirke hvordan utviklingen blir framover.

Viktig med nyskaping
Kommunedirektør Trude Andresen understreket i sitt innlegg viktigheten av å hele tiden klare å være nyskapende.

– Nå ting går bra, er faren stor for å gå i den samme tralten og ikke endre for mye på noe. Men vi må hele tiden ha blikket rettet framover og se hvilke grep vi må gjøre i dag for å få til den utviklingen av Øvre Eiker-samfunnet som vi ønsker. De valgene dere som politikere tar for budsjettet, har stor betydning for mange mennesker langt fram i tid, sa hun.

Kommunedirektøren snakket også om de tre største utfordringene for kommunen i årene som kommer; en aldrende befolkning, klima og miljø, og utenforskap.

– For å håndtere dette, må Øvre Eiker kommune være mest mulig effektiv i drift. Vi må blant annet tidlig inn for barn og familier som strever, vi må legge til rette for en befolkningsøkning over tid, og vi må vri større deler av budsjettet mot de eldre. Heldigvis har vi mange ansvarlige og ambisiøse ledere som i økende grad ser på tverrfaglige løsninger og har et helhetsblikk, til tross for at det er trangt økonomisk over hele linja, avsluttet Andresen.

Har du innspill?
Husk at du som innbygger også kan komme med innspill i budsjettprosessen for 2023. Du går inn på sammenskapervi.no og registrerer deg som bruker. Under «Aktive prosesser» finner du «Kommuneplanens handlingsdel», og det er her du kan sende inn dine tanker om hvordan kommunen skal bruke pengene neste år. Kommunen vil gjerne høre fra deg, skriver de i en pressemelding.

Del:
Annonse