4. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Viken fylkeskommune har fordelt spillemidler til en rekke idretts- og aktivitetsformål i vårt område. (Foto: Viken fylkeskommune)

Millioner til idrett- og nærmiljøtiltak i Eiker-bygdene

Nå er oversikten over fordelingen av spillemidlene til kommunene i Viken klar. Nesten 330 millioner skal skape aktivitet - her kan du se hva som skjer i Eiker-bygdene.
Annonse

– Fysisk aktivitet er viktig for god helse og livskvalitet. Gjennom spillemidlene bidrar vi til at kommuner, lag og foreninger over hele Viken kan bygge gode, spennende og varierte anlegg, sier fylkesråd Tonje Kristensen.

Det er fordelt spillemidler – som er den delen av overskuddet fra Norsk Tipping som skal gå tilbake til samfunnet – til både nærmiljøanlegg og ordinære idrettsanlegg.

Annonse

«Det er godt å se at kommunene jobber godt med folkehelse og tilrettelegger for aktivitet for mennesker i alle aldre. Det er også stor variasjon i anleggene som får tildelt midler, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (SP).

Disse får tilskudd for nærmiljøanlegg i 2022:

I tidligere Nedre Eiker kommune får Mjøndalen skole 562.000 kroner til en liten ball-løkke og bane med kunstgress. De får også 300.000 kroner til en ballbinge.

I Øvre Eiker får Darbu skole og Fiskum Idrettslag 300.000 kroner til en liten ball-løkke og bane for streetbasket. Darbu skole får også 260.000 kroner til skateparken de har etablert sammen med Fiskum Idrettslag.

Røren skole er tilgodesett med 52.000 kroner til en ballbinge. Eiker Orienteringslag får 74.000 kroner til nytt orienteringskart for Røren-området.

Disse får tilskudd til ordinære idrettsanlegg i 2022:

I tidligere Nedre Eiker får Vikåsen Idrettsanlegg 239.000 kroner til kunstgressbanen.

Solberg Idrettspark får 1.450.000 til idrettshus.

I Øvre Eiker det kun Loesmoen Idrettspark og turnhallen som får penger, men det er til gjengjeld hele 5.500.000 kroner.

Del: