17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stadig flere ønsker seg en lavere promillegrense for båtførere – enten det er på sjøen eller på innsjøer som vi har i vårt område. (Illustrasjon: Shutterstock)

Seks av 10 ønsker lavere promillegrense på vannet

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring svarer 62 prosent at de ønsker at promillegrensen til sjøs eller vanns senkes fra dagens 0,8 i promille til 0,2. Likt det som gjelder for bil.
Annonse

– Det er over 20 år siden Norge senket promillegrensen på veien til 0,2 og nå mener vi det er på tide å gjøre det samme med båtførere. Det er altfor mange båtskader og dødsulykker hvert år som skyldes alkohol og ruspåvirkning. Med en promillegrense på hele 0,8 legitimerer vi i realiteten at det er ok å drikke alkohol mens vi kjører båt, og vi er helt enig med flertallet i undersøkelsen som ønsker å senke promillegrensen til 0,2 promille, sier Hans-Jørgen Molvig, direktør i Tryg Forsikring.

En av tre omkomne ruspåvirket
Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk viser at av 137 omkomne i fritidsbåtulykker de siste fem år, var 35 prosent av disse, altså én av tre, påvirket av alkohol eller rusmidler. Samtidig har salget av fritidsbåter tatt helt av under pandemien når «alle» skulle på Norgesferie, og det er nå over én million fritidsbåter her i landet.

Annonse

– De to siste årene har mange tusen ferske båteiere kastet loss, og antall båtskader har for Tryg økt med vel 15 prosent. Bare i fjor registrerte forsikringsbransjen rekordhøye 7.800 båthavarier, og 12.700 båtskader. Mange av disse er relatert til alkohol, og for en småberuset og uerfaren båtfører med en lovlig promille på 0,8 innabords er risikoen for feilvurderinger og nedsatt reaksjonsevne altfor høy. Vi tror en senkning av promillegrensen vil være et effektivt holdningsskapende tiltak for å få ned skadene og antall dødsulykker til sjøs, sier Molvig.

Andelen kvinner høyest
I undersøkelsen, som er utført av YouGov i midten av mai, kommer det også frem at andelen kvinner som ønsker å senke promillegrensen er høyere enn hos menn, 67 mot 57 prosent.

Aldersmessig finner en høyest andel i 50-59 år som svarer ja med 69 prosent, og lavest i aldersgruppen 18-29 år med 50 prosent. Geografisk er høyeste andel som svarer ja i Trøndelag og Nord-Norge med 65 prosent, og lavest i Oslo med 59 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 14. – 16. mai gjennomført til sammen 1.014 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år. På spørsmål: «Bør promillegrensen til sjøs senkes fra 0,8 til 0,2 promille?» svarer 62 prosent ja, 25 prosent nei og 13 prosent vet ikke.

Del:
Annonse