19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Eikern er viktig som drikkevannskilde både for Øvre Eiker og Vestfold. Tirsdag blir det møte på Darbu. (Foto: Else Mari Espseth Nilsen)

Arrangerer åpent møte om vannmiljøarbeidet rundt Eikern

Tirsdag 21. juni inviterer Øvre Eiker kommune til folkemøte om vannområdet Eikeren på Buskerud Folkehøgskole. Status og utfordringer rundt vannområdet og hvilke hensyn som må tas, er noen av temaene.
Annonse

Vannområdet Eikeren er et svært viktig vannområde med mange brukerinteresser. Midt i vannområdet ligger innsjøen Eikeren som fungerer som drikkevannskilde for deler av Øvre Eiker kommune og ca. 60 prosent av innbyggerne i tidligere Vestfold fylke.

Det er Øvre Eiker og Holmestrand som har størst arealer i vannområdet, og kommunene arbeider aktivt for å bedre vannkvaliteten i hele vannområdet. En rapport fra 2021 konkluderer med at økt innsats er nødvendig for å sikre god vannkvalitet i fremtiden.

Annonse

Temaer på møtet:
– Vannmiljøarbeid i Norge- Info om vannområdet Eikeren- Status og utfordringer i vannområdet Eikeren- Hensynssone rundt Eikeren- Innspill og synspunkter til arbeidet

Møtet gjennomføres i regi av vannområdet Eikeren. På møtet vil du treffe ordfører Knut Kvale som er leder av politisk styringsgruppe i vannområdet Eikeren, og vannområdekoordinator Else Mari Espseth Nilsen.

Del:
Annonse