17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Den politiske ledelsen fikk støtte fra Buskerudbenken på Stortinget om at det haster å få på plass en byvekstavtale. F.v. Gunn Cecilie Ringdal, Monica Myrvold Berg, og Trude Andresen. (Foto: Buskerudbyen)

Buskerudbyen får 425 millioner til grønnere reiser

Buskerudbyen får 425 millioner kroner i belønningsmidler fra Staten frem mot 2025 for å satse videre på buss, billigere billetter, sykkel og gange. Avtalen åpner for at det kan inngås byvekstavtale i samme periode.
Annonse

– Avtalen sikrer forutsigbarhet for det viktige arbeidet som gjøres i Buskerudbysamarbeidet for å få til grønnere bymiljø med mindre kø og enklere reisehverdager. Samtidig er vi glade for at departementet nok en gang bekrefter at Buskerudbyen er i posisjon til å få en byvekstavtale, sier Monica Myrvold Berg, leder av politisk styringsgruppe og ordfører i Drammen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård lovte allerede i mai at Buskerudbyen skal få belønningsmidler videre, i påvente av en byvekstavtale. Nå har den endelige bekreftelsen kommet. Staten tilbyr Buskerudbysamarbeidet 340 millioner kroner i belønningsmidler i avtaleperioden 2022-2025.

Annonse

I tillegg får samarbeidet 85,2 millioner kroner til billigere bussbilletter. Det er på samme nivå som forrige avtale. I forslaget til avtale fra departementet står det at belønningsavtalen ikke utelukker muligheten til å kunne inngå byvekstavtale før denne avtalen utløper.

Kravet for å få belønningsmidler er at nullvekstmålet for personbiltrafikken nås. Buskerudbyen har klart å nå nullvekstmålet gjennom mange år allerede, melder de på sine nettsider.

Holder trykket oppe
– Samtidig holder vi trykket oppe for å få erstattet belønningsmidlene med en enda mer langsiktig byvekstavtale. Det holder ikke å fortsette i samme tempo. Vi blir flere innbyggere og trafikken vil vokse. Det er behov for større økonomiske muskler for å møte utfordringene, sier Monica Myrvold Berg.

– Vi holder fast ved at vår oppskrift er den nye måten å tenke bærekraftig byutvikling på, og tenker at tiden jobber for oss. Buskerudbyen ønsker å bli et nasjonalt pilotområde for nye måter å nå nullvekstmålet på, sier hun.

Jobber videre for byvekstavtale
Samferdselsministeren ga i midten av mai beskjed om at Buskerudbyen ikke får forhandle om byvekstavtale nå, men åpner for at det kan skje senere. Av de fem byområdene som står for tur til å forhandle om byvekstavtale, er det kun Tromsø som kommer til forhandlingsbordet nå.

Buskerudbyen er klare for forhandlinger så snart staten åpner for det. Lokalt forhandlingsgrunnlag er behandlet og vedtatt i alle kommunestyrene og fylkestinget, og sendt til samferdselsministeren i april.

Beregninger fra TØI og Asplan bekrefter at Buskerudbyen når nullvekstmålet også fremover uten bommer – med tiltakene som er foreslått. Det nye oppskriften er mer bærekraftig, nytenkende og rimelig enn tidligere planer.

I torsdagens møte i ATM-utvalget vil ordførerne og fylkesråden diskutere videre prosess for byvekstarbeidet.

Gunn Cecilie Ringdal er nestleder i ATM-utvalget og ordfører i Lier. Monica Myrvold Berg er leder og ordfører i Drammen. Trude Andresen er kommunedirektør i Øvre Eiker og leder av administrativ styringsgruppe.

Del:
Annonse