23. mars 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale fikk æren av å klippe snora for den nye rundkjøringen med kunst i, flankert av butikksjef Lill-Cathrin Karlsen og Morten Bakken.

Lar humla suse både på taket og i rundkjøringen på Lerberg

Sent i går kveld og i natt ble det jobbet intenst i rundkjøringen mellom barneskolen og Kiwi-butikken på Lerberg. I dag kunne alle se hva som hadde foregått. To store humler og en rundkjøring full av trær og blomster var det synlige beviset.
Annonse

Norges eneste store matforretning med torvtak finner vi i Hokksund. Her er hele taket dekket av blomster og torv som skal gjøre at de pollinerende innsektene i området skal ha det best mulig. Kiwi-butikken er så langt den eneste i sitt slag.

Gründer av Kiwi-kjeden, Tor Kirkeng, startet som kjent denne kjeden i Hokksund med en liten butikk i Stasjonsgata. Miljøengasjementet var neppe like stort den gang, men det er viktig for Kirkeng i disse dager.

Annonse

Derfor har det i lengre tid vært jobbet med å få til en profilering i rundkjøringen utenfor butikken på Lerberg. Kunstner og skulptør Elena Engelsen fra Oslo ble hyret inn og i dag kunne altså ordfører Knut Kvale klippe snora som markering på at det her har skjedd noe nytt og viktig.

Kamp for innsektene
Både Tor Kirkeng og ordfører Knut Kvale understreket viktigheten av å ta vare på innsektene og legge til rette for at de skal trives i naturen. Kirkeng mente de gjorde det de kunne med det store taket full av blomster og ved denne rundkjøringen som nå er fylkt med 1.500 bøketrær og nærmere 400 blomster av ulike slag.

Ordføreren har selv 150 mål eiendom som driftes for å få innsektene til å trives best mulig hjemme på gården sin like nord for Hokksund.

Begge understreket viktigheten av pollinerende innsekter for å bevare matproduksjonen og mangfoldet i naturen. Og initiativet fra Kiwi ble satt stor pris på fra kommunens side.

Tor Kirkeng og Knut Kvale utvekslet blomster og var helt på bølgelengde om humler og andre pollinerende innsekters betydning for vår matproduksjon.

Kunst omkring i ring
Det var daværende kultursjef, Lidia I. Myhre, som startet opp prosjektet «Kunst omkring i ring» og det var mange og lange debatter om de ulike prosjektene. Alle husker vel betongsøylen som Morten Viskum hadde planer om å sette opp sammen med Loe Rør. Til stor glede for de fleste ble ikke dette prosjektet noe av.

Det har også versert flere forslag til de to rundkjøringene på Lerberg, men det er altså landet med at Kiwi tar ansvaret og kostnadene for den ene av de to. Øvre Eiker har ifølge ordføreren hele 18 rundkjøringer, men det kommer foreløpig ikke noe mer kunst i de som ikke allerede er blitt utsmykket.

Ved siden av plantene er det satt opp to store humler inne i rundkjøringen. De er ca. 110 centimeter lange og veier 130 kilo hver. De er støpt i bronse og gullfargen er ekte bladgull.

Kunstneren Elena Engelsen har jobbet med prosjektet i to år, men som så mye annet de siste årene, har alt blitt forsinket på grunn av pandemien. Men i dag kunne kunstneren være fornøyd over resultatet og over å se dem plassert i rundkjøringen.

Foruten å berømme miljøengasjementet til Tor Kirkeng, fremhevet ordfører Knut Kvale to personer som har jobbet for å få dette til. Den ene er politiker Helge Aaby som har sørget for å få alt godkjent i de mange instanser som skal ha noe å si om slike prosjekter. Den andre som ble hedret er avdøde Einar Mathiesen. Han hadde også et stort engasjement for kunst i rundkjøringer.

Elena Engelsen var spent på hvordan humlene hennes ville bli seende ut i rundkjøringen og var veldig fornøyd med resultatet.
Del: