1. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nedre Eiker Arbeiderlag reagerer med sjokk og vantro etter at flertallet i Drammen kommunestyre stanset utbyggingen av nytt sykehjem i Krokstadelva. (Ill: Fabel Arkitekter)

Kaller sykehjems-nei et historisk svik – reagerer med sjokk og vantro

Styret i Nedre Eiker Arbeiderlag reagerer med sjokk og vantro etter at det politiske flertallet i kommunestyret bestående av representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet, Nei til bom, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre tidligere denne uka stanset byggingen av nytt sykehjem i Krokstadelva.
Annonse

– Det er skremmende å se hvor lett flertallet tar på denne beslutningen. Vi vet hvor prekært etableringen av det nye sykehjemmet er, særlig når vi ser det i sammenheng med den stadig forverra bygningsmessige tilstanden til Solberglia Sykehjem, sier leder Gard Hofsvang i en pressemelding.

Bygging av et nytt sykehjem i Krokstadelva var et absolutt krav og en forutsetning fra Nedre Eiker Arbeiderparti for å gå inn for en sammenslåing av Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Dette kravet ble stadfestet i fellesnemda for nye Drammen, og videre i samtlige budsjettprosesser siden 2018 – helt frem til det som beskrives som kommunestyrets uansvarlige beslutning den 20.06.2022.

Annonse

– Vi er fortvilet over å se at det tverrpolitiske flertallet fra Nedre Eiker nå nærmest er blitt redusert til en kamp mellom den politiske høyre- og venstresiden, sier sekretær Ole Hartvig Varlo.

– Særlig skuffende, og overraskende, er det at partiene Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som målbar de største bekymringene for at gamle Nedre Eiker ville bli nedprioritert i den sammenslåtte kommunen, nå bidrar til å stemme ned vårt viktigste prosjekt, sier han.

– At representanter som tidligere satt i kommunestyret i Nedre Eiker og som nå sitter i det nåværende kommunestyret stemmer imot byggestart er intet mindre enn rystende, sier Hofsvang.

Det vil bli en enorm mangel på sykehjemsplasser om ikke sykehjemmet blir bygd og ved å utsette byggingen på ubestemt tid bidrar de nå til å true eldreomsorgen. Det er helt nødvendig å fortsette byggingen av sykehjemmet for å sikre at fremtidens pasienter har et tilstrekkelig helse- og omsorgstilbud, skriver arbeiderlaget.

– Nedre Eiker Arbeiderlag vil sammen med dyktige partifeller i Drammen Arbeiderparti og politiske allierte i SV, MDG og Rødt fortsette å kjempe for byggingen av nytt sykehjemmet i Krokstadelva. Det på tross av det politiske sviket ifra Høyre, Senterpartiet, Venstre, Nei til Bom, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet kommer ikke til å akseptere det nåværende utfallet uten kamp, heter det i meldingen.

Styret i Nedre Eiker Arbeiderlag
Gard Hofsvang, Eva Eline Bækken, Ellen Flathen, Ole Hartvig Varlo, Thor Sigurd Syvaldsen, May Britt Andersen, Ronny Rype, Marthe Emilie Østby, Marit Irene Kristiansen, Knut Andersen og Alf Bakkland.

Del: