16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i Norge i dag og mange bedrifter sliter med å ansette riktig kompetanse. (Illustrasjon: iStock)

Aldri vært vanskeligere å finne riktig kompetanse

7 av 10 norske arbeidsgivere oppgir at de ikke finner kompetansen de trenger. Norske arbeidsgivere ønsker å ansette flere til høsten, men spørsmålet er hvor arbeidskraften skal finnes.
Annonse

– Vi har sett en økende kompetansemangel gjennom flere år. Frem til nå har vi først og fremst merket utfordringene innen enkelte bransjer, som for eksempel innen IT. Denne våren har arbeidsgivere innen de fleste bransjer begynt å merke en stadig økende knapphet på kompetent arbeidskraft. Arbeidsmarkedet er i ferd med å bli støvsugd for kompetanse, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Koronakrisen er for lengst glemt av norske arbeidsgivere, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal 2022. For tredje kvartal på rad forventer norske arbeidsgivere å ansette flere.

Annonse

Samtidig viser undersøkelsen at det aldri har vært vanskeligere å finne riktig folk. 70 prosent sier at de har noen eller store utfordringer med å fylle stillinger på grunn av mangel på rett kompetanse.

Aller vanskeligst er det å rekruttere arbeidstakere med IT- og datakompetanse. Dette gjelder på tvers av alle bransjer. Hele 31 prosent av arbeidsgivere har oppgitt at de har problemer med å finne denne kompetansen.

Ønsker å ansette flere
ManpowerGroup spør hvert kvartal norske arbeidsgivere om de forventer å bemanne opp eller ned i kvartalet som kommer. Forskjellen mellom hvor mange som skal bemanne opp og bemanne ned, kalles netto bemanningsutsikter, og gir en indikasjon på hvordan etterspørselen etter arbeidskraft vil utvikle seg i de neste tre månedene.

I undersøkelsen for tredje kvartal svarer 44 prosent av arbeidsgiverne at de forventer å ansette flere. 15 prosent forventer å bemanne ned. Når vi justerer for sesongvariasjoner, gir det netto bemanningsutsikter på +27 prosent.

Det er en litt svakere forventning enn for andre kvartal (+29 prosent), men fortsatt et av de høyeste nivåene ManpowerGroup har sett i Norge siden den forrige etterspørselstoppen, i 2007.

Bransjene som forventer å ansette mest i det kommende kvartalet er bank, finans og forsikring (+43 prosent), industriproduksjon (+40 prosent) og varehandel (+38 prosent).

At kompetansemangelen øker bekreftes også av Navs bedriftsundersøkelse for 2022, som anslår at det mangler arbeidskraft tilsvarende 70.000 personer.

Om undersøkelsen
ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i november blant 612 norske arbeidsgivere.

Arbeidsmarkedsbarometeret beregnes ved å spørre deltakerne om de forventer at den totale bemanningen på deres arbeidsplass skal øke, minke eller holde seg uendret i neste kvartal. Andelen som forventer nedbemanning trekkes fra andelen som forventer oppbemanning, og kalles netto bemanningsutsikter. Tallet er sesongjustert.

Del:
Annonse