23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

NY ARBEIDSHVERDAG: Mer enn halvparten av alle norske arbeidstakere har mulighet til å jobbe hjemmefra – og mange gjør det. (Foto: Arbeidstilsynet)

Nye regler: Råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor

1. juli trer nye regler for hjemmekontor i kraft. Hva betyr det for deg som arbeidsgiver? Arbeidstilsynet oppsummerer endringene og gir gode råd til deg som har ansatte på hjemmekontor.
Annonse

Etter koronapandemien og pålagt hjemmekontor, har mange arbeidsgivere åpnet opp for at ansatte kan fortsette å jobbe hjemmefra. En utbredt løsning er at ansatte som ønsker det, kan jobbe hjemmefra noen dager i uka.

Permanent eller fleksibelt hjemmearbeid kan oppleves som hensiktsmessig av både arbeidsgivere og ansatte. Det er imidlertid viktig å være bevisst på mulige utfordringer ved å jobbe hjemmefra og huske at det stilles krav også til denne kontorløsningen.

Annonse

Oppdatert regelverk
Snart endres reglene for hjemmekontor. Regjeringen har besluttet å revidere hjemmekontorforskriften, som regulerer arbeid i arbeidstakers eget hjem, med virkning fra 1. juli.

– Alle arbeidsgivere som har ansatte på hjemmekontor, bør sette seg inn i de nye reglene. Arbeidsgiverne bør for eksempel merke seg endringene i tillatt arbeidstid og tydeliggjøringen av at det psykososiale arbeidsmiljøet skal ivaretas også når de ansatte jobber hjemmefra, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

– Virksomheter som ikke har skriftlige avtaler om hjemmekontor, må også få på plass dette så snart som mulig, sier Vollheim.

Noen av endringene fra 1. juli:
• Tydeliggjøring av når forskriften gjelder. Forskriften gjelder ikke ved «kortvarig eller sporadisk arbeid» hjemmefra.

• Samme arbeidstidsregler som på kontoret. De samme reglene for arbeidstid vil gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

• Arbeidsgiver skal ivareta psykososialt arbeidsmiljø. I tillegg til at arbeidssted, arbeidsutstyr og innemiljø ikke skal medføre uheldig fysisk belastning, tydeliggjøres det at arbeidsgiver skal ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet også på hjemmekontoret. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at alle i virksomheten har mulighet for kontakt og kommunikasjon med hverandre.

• Snevert unntak for krav til skriftlig avtale. Alle med hjemmekontor som fast ordning skal ha skriftlig avtale om hjemmekontor. Unntaket er dersom hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. Da kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne. I slike tilfeller skal arbeidsgiver drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis.

• Arbeidstilsynet kan føre tilsyn. Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med arbeidsgivers oppfølging av hjemmekontorforskriften. Vi kan ikke føre tilsyn i private hjem, men vi kan for eksempel kontrollere om det er inngått skriftlige avtaler om bruk av hjemmekontor og om hjemmekontor inngår i arbeidsgivers risikovurdering av arbeidsmiljøet i virksomheten.

Åtte råd til arbeidsgivere med ansatte på hjemmekontor
1. Oppdater deg på reglene. Sett deg godt inn i hjemmekontorforskriften og endringene som trer i kraft 1. juli og sørg for å overholde kravene.

2. Finn en god balanse. Drøft med de ansatte hva som er en god balanse for kontorarbeid og hjemmekontor. Hvor mange dager kan eller bør de ansatte sitte på hjemmekontor? Er det noen oppgaver hvor hjemmekontor ikke er egnet? Og bør du oppfordre de ansatte til å være til stede på kontoret bestemte ukedager.

3. Lag tydelige avtaler. Sørg for skriftlig avtale om hjemmekontor. Avtalen kommer i tillegg til ordinær arbeidsavtale. Avtalen bør blant annet beskrive omfang av hjemmekontor og arbeidstid. Den bør også presisere når arbeidstakeren skal være tilgjengelig for arbeidsgiver.

4. Hold kontakt. Sørg for god dialog med arbeidstakerne både når de jobber hjemmefra og på arbeidsplassen. Vær tilgjengelig digitalt.

5. Legg til rette for gode møter. Sørg for løsninger som sikrer at hybride møter fungerer godt for alle – både de som er samlet i et møterom og de som henger på veggen. Pass på at møterommene er teknisk rigget for sømløst å kunne koble til eksterne.

6. Sørg for god ergonomi. Pass på de ansatte har en ergonomisk god arbeidsplass hjemme, gjerne med regulerbar arbeidsstol, god belysning og stor regulerbar dataskjerm. Hvis hjemmekontoret ikke er optimalt tilpasset, kan relevante tiltak som variasjon i arbeidsstilling, tiltak for fysisk aktivitet og hyppigere pauser bidra til å forebygge belastningsplager.

7. Husk bevegelse. Oppfordre de ansatte til å bevege seg på hjemmekontoret, slik de ellers ville gjort ved å gå til og fra møter eller til lunsjrommet på arbeidsplassen.

8. Vær oppmerksom. Har du medarbeidere som kvier seg for å komme tilbake på kontoret? Ta en prat med medarbeideren for å finne årsaken til at de kvier seg. Er det forhold på jobb som gjør at vedkommende ikke ønsker å komme tilbake? Eller er det forhold hjemme som gjør at medarbeideren heller vil sitte der? Ta omsorgsplikten du har som arbeidsgiver på alvor og våg å spørre.

VIKTIG MED GOD FJERNLEDELSE: – Hold jevnlig kontakt med medarbeiderne. Vær tilgjengelig og vis at du bryr deg om hvordan de har det, oppfordrer direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)
Del:
Annonse