20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vikingskip i regi av Hardraade Vkingskipsforening i Hole får mest penge ri Buskerud ved denne tildelingen med 1,3 mill. kroner. (Foto: Foreningens facebookside)

«Vikinger» får mest i DNB-stiftelsens vårutdeling med 1,3 mill. kroner

Det er Hardraade Vikingskipsforening i Hole kommune som får mest penger av alle i vårens tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB. De skal bruke pengene til seil, rigg og motor.
Annonse

Hardraade Vikingskipforening er etablert med formål å bygge et fullskala Vikingskip til bruk på Tyrifjorden, Steinsfjorden og Storelva.

I Eiker-bygdene er det foreninger som Birkebeineren, MIF og Nedre Eiker svømmeklubb som får penger. I tillegg får Eiker Padleklubb, Hokksund Pistolklubb, VIF og seksjon kultur og livskraft i kommunen for redesign-verksteder og utstilling.

Annonse

Totalt er det 492 prosjekter for barn og unge som får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB i denne omgang. Felles for prosjektene som får støtte er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. Søknadsfristen var 1. april, og 45 prosent av søknadene er innvilget.

Stiftelsen eier 8,4 prosent av DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som finansierer tildelingene. Alle tildelingene vedtas av styret i Sparebankstiftelsen DNB, med utgangspunkt i stiftelsens vedtatte strategi og overordnede mål.

Disse får støtte nå
Størsteparten av tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til enkelte landsdekkende prosjekter.

Se hvilke tiltak som får støtte i Buskerud her (PDF-fil)

Musikk i skolen får støtte til Skolenes sangdag som er et årlig, gratis arrangement for alle skoler i hele landet. (Foto: Krafttak for sang)

Stiftelsen støtter aktiviteter for barn og unge inntil 25 år innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturarv.

Det er svært varierte tiltak som får støtte, fra kompetanseløft for ledere og trenere til kunstformidlingsprosjekter. Mottakerne er blant annet idrettsforeninger, museer, velforeninger og borettslag, skoler og FAU, fritidsklubber, speidere og 4H, kommuner, musikkorps, kor, danseskoler, amatørteatre, turlag og grendelag.

De tildelte beløpene varierer fra 25.000 kroner til 22,2 millioner kroner. Det høyeste beløpet tildeles til Windjammer-programmet ved Stiftelsen Christian Radich, som er et selvutviklingsprogram for ungdom som er i ferd med å falle fra eller har droppet ut av videregående skole, eller som av andre grunner står utenfor arbeidsliv og utdanningssystem.

– Vi er imponert over alle de gode initiativene som settes i gang av gode krefter i lokalmiljøene til glede for barn og unge. Nå ser vi frem til å følge alle prosjektene, og ønsker lykke til med gjennomføringen, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Nye muligheter fremover
Organisasjoner og lag oppfordres til å søke støtte til prosjekter for barn og unge inntil 25 år. Sparebankstiftelsen DNB har tre søknadsfrister: 1. september, 1. desember og 1. april. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no

Del:
Annonse