22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

SKAL HØSTES: Også denne sommeren fører Arbeidstilsynet tilsyn med grøntnæringen i landbruket. (Foto: Arbeidstilsynet)

Mener kontroller vil bidra til forsvarligere arbeidsforhold i grøntnæringen

Mange utenlandske gjestearbeidere er på plass for å jobbe med bær, grønnsaker og frukt i landbruket. Arbeidstilsynet vil minne om gjeldende regelverk og er i gang med tilsyn hvor blant annet lønn, arbeidstid og innkvartering blir kontrollert.
Annonse

– Utenlandske sesongarbeidere er ei utsatt gruppe. Av erfaring vet vi at noen kan oppleve uakseptable arbeidsforhold knyttet til for eksempel arbeidstid. Nettopp derfor er det viktig for oss å gjennomføre tilsyn i grøntnæringen, som hvert år henter inn mye utenlandsk arbeidskraft, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Informasjonsbrev til bransjen
Etter to år med begrenset tilgang på arbeidskraft, er det i år enklere for norske bønder å hente inn utenlandske gjestearbeidere. Sesongen er godt i gang, og mange arbeidere er i full sving på jordene med høsting av bær, grønnsaker og frukt.

Annonse

I et informasjonsbrev som nylig ble sendt til næringen, informerer Arbeidstilsynet om hvordan bøndene kan overholde gjeldende regler og hva Arbeidstilsynet kontrollerer under årets tilsyn med næringen. Brevet ble sendt til bøndene og til organisasjonene deres.

– Før sesongen i fjor tok bransjen grep og arrangerte arbeidsgiverkurs for grøntnæringen. Her gikk de gjennom ansvaret de har som arbeidsgiver. Under fjorårets tilsyn opplevde vi at bøndene hadde bedre kontroll på reglene enn tidligere og vi forventer at kunnskapen fremdeles sitter, sier Trude Vollheim.

Tema for årets tilsyn
Under årets tilsyn med landbruksnæringen, vil Arbeidstilsynet prioritere kontroll med:

• At kravene til allmenngjort lønn etterleves.
• At kravene til arbeidstid etterleves.
• At innkvartering som arbeidsgiver tilbyr ansatte er forsvarlig og i henhold til regelverket.
• At kravene til bruk av setebelte etterleves.

Del: