12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er viktig at du gjør deg kjent med campingplassens branninstruks og hvor du finner brannslokkeutstyr. (Foto: Shutterstock)

Slik får du en brannsikker sommer på camping – i hytta eller i båten

Det er viktig å tenke på brannsikkerheten uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien. Norsk Brannvernforening har samlet noen råd for en brannsikker ferie, både i Norge og i utlandet.
Annonse

– Befinner du deg på campingplass i en båt, på hytta eller ved grillen i egen hage, finnes det ulike sikkerhetsgrep du kan ta for å sørge for en brannsikker sommer, sier avdelingsleder Mari Bræin Faaberg i Brannvernforeningen.

Grilltips
Bruk av åpen flamme, grill, elektriske apparater og gass medfører en brannrisiko. Dersom du bruker gassgrill, er det viktig med jevne mellomrom å sjekke gasskoblingen og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Unngå å sette gassflasken under grillen, og plasser den slik at du lett har tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov.

Annonse

Bruker du kullgrill, er det viktig at denne står stødig, og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i restavfallet. Før du kaster asken, er det også lurt å fukte den med vann og knyte posen godt igjen.

Dropp engangsgrillen
– Vi mener engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den. Vi oppfordrer heller til å grille på tilrettelagte plasser med en grill som kan gjenbrukes der dette er mulig, sier Faaberg.

Dersom du likevel benytter engangsgrill, er det viktig at den står på et ubrennbart underlag – grillen blir svært varm på undersiden. Unngå likevel å grille direkte på svaberg og fjellunderlag, da det kan gi varige skader på fjellet.

Etter at grillen er skikkelig slukket og avkjølt med massevis av vann, skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Informasjon om hvor du finner slike grillkasser skal være på din kommunes nettsider. Er det ingen grillkasse i nærområdet må du ta med engangsgrillen hjem, og la den stå utendørs over natten før du kaster den i søppelet.

Campingplass
– På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og uvante omgivelser ofte omgitt av lett antennelig materialer. I kombinasjon med bruk av åpen flamme, grill, gass og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier Faaberg.

Still krav til sikkerheten og vær kritisk ved valg av campingplass. Det er viktig at du gjør deg kjent med campingplassens branninstruks og hvor du finner slukkeutstyr. Alle registrerte campingvogner og bobiler plassert på campingplasser skal ha røykvarsler og minimum ett pulverapparat på to kilo.

Brannvernforeningen anbefaler å ha minst ett pulverapparat på seks kilo tilgjengelig hvis det er plass til forsvarlig montering. På campingplasser skal det ifølge regelverket være minst fire meters avstand mellom campingvogner, bobiler og telt. Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkull og engangsgriller på anviste plasser.

Hytteferie
Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Husk å sjekke at røykvarslerne virker hver gang hytta tas i bruk – batteriet kan ha gått helt tomt mens du var hjemme. Benytter du gass på hytta, bør utstyr og slanger sjekkes jevnlig.

– Vi mener engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den, sier Mari Bræin Faaberg i Brannvernforeningen.

Båtliv
Båtsalget i Norge har eksplodert etter at pandemien gjorde sitt inntog i 2020, og båtforhandlere melder om en enorm etterspørsel. Også i år er det mange nye båteiere på sjøen, og det kan bli trangt om plassen i havnene. Noen enkle tips kan sørge for en brannsikker båtferie. Jevnlig vedlikehold av båtens el- og drivstoffanlegg anbefales, slik at du tidlig oppdager eventuelle lekkasjer eller feil. Stopp motoren ved fylling av drivstoff, og unngå søl av brennbare væsker.

– I tillegg til et lett tilgjengelig brannslokkeapparat, anbefaler vi at alle båter som benyttes til overnatting har en fungerende røykvarsler. Sørg for å ha gassvarsler og CO-varsler i båten dersom det benyttes gass, og følg bruksanvisningen nøye, sier Faaberg.

Førstehjelp ved brannskader
Skulle uhellet være ute vil rask og riktig førstehjelp forebygge alvorlige senskader. Pådrar du deg en brannskade er det viktig å kjenne til 20-20 regelen. Kjøl ned brannskaden med lunkent vann på omtrent 20 grader i 20 minutter, og ring 113 ved mistanke om alvorlig skade.

Med disse rådene ønsker Brannvernforeningen alle en god og brannsikker sommer!

Del:
Annonse