23. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hele 7.617 personer har mistet jobben som følge av konkurser så langt i år, en økning på 26,2 prosent sammenlignet med første halvår 2021.

Økning i konkurser første halvår – men ikke i Viken

Halvveis gjennom 2022 kan vi konstatere at det er en økning i konkurser på 5,6 prosent sammenlignet med 2021. Hele 7.617 personer har mistet jobben som følge av konkurser så langt i år, en økning på 26,2 prosent sammenlignet med første halvår 2021. I Viken har tallet gått ned.
Annonse

Det viser konkursstatstikken til data og analyseselskapet Dun & Bradstreet. Her kommer Viken fylke godt ut. Det har vært en liten nedgang på 1,7 prosent i antallet konkurser det siste året. For tvangsoppløsninger har nedgangen vært på 1,9 prosentpoeng.

Juni ble nok en måned med økning i konkursene med en økning på 7,2 prosent sammenlignet med juni i fjor. Samlet sett gir det en økning i konkurser på 5,6 prosent så langt i år. Samlet har 1.870 virksomheter gått overende.

Annonse

– Konkursstatistikk er en viktig indikator på hvordan det står til med næringslivet. Bedriftene opplever økte kostnader til lønninger, energi, renter og skatt. Dette er noe som øker belastningen for bedriftene for tiden, samtidig som reallønnsnedgang hos folket fører til lavere kjøpekraft. Dette er faktorer som påvirker bedriftenes lønnsomhet. Jeg er derfor ikke overrasket over økningen i konkursene, og tror det vil øke mer utover året, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Hun legger til at konkursene ikke bare rammer bedriftseierne:

– Når vi ser økning i konkursene vil dette bidra til å lette presset i økonomien. Men når 26,2 prosent flere mister jobben som følge av konkurs i år enn under pandemien i fjor, er det jo klart svært ille for de som rammes, sier Melhus.

Ny konkursøkning for hotell og restaurant
Jordbruk, Skog og Fiske har kommer dårligst ut med en økning i konkursene første halvår på 31,3 prosent sammenlignet med de seks først månedene i fjor. Tett fulgt av Engros og agentur med en økning på 27,8 prosent. Tjenesteyting er en stor bransje med en konkursøkning på 19,9 prosent.

For juni måned isolert ser vi at Hotell- og restaurantbransjen igjen opplever økning i rene konkurser med 26,9 prosent, Bygg og Anlegg øker med 19,8 prosent, og Engros/Agentur øker med hele 66,7 prosent i forhold til juni i fjor.

Det er stor variasjon mellom bransjene. Eiendom kommer best ut med en nedgang i rene konkurser på 18,8 prosent i første halvår. Bransjen Detaljhandel har også nedgang med 9,5 prosent. Bransjen Transport og Lagring har en nedgang på 8.6 prosent.

Verst i Nordland og Vestfold og Telemark
Av fylkene er det Nordland med en økning på 28,3 prosent, og Vestfold og Telemark med 27,8 prosent, som har de dårligste seks første månedene av året innen rene konkurser. Kun Oslo og Viken har nedgang i antall konkurser, med henholdsvis 3,9 prosent for Oslo og 1,7 prosent for Viken.

Del:
Annonse