19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Serveringsbransjen og detaljhandelen sliter mange steder i landet og her øker antall konkurser markant. (Illustrasjon)

Voldsom konkursøkning innen serveringsvirksomhet og detaljhandel

Konkurstrenden fra andre kvartal fortsetter i juli, med en moderat oppgang i antall konkurser. Serveringsbransjen og detaljhandelen skiller seg derimot ut som de to bransjene der økningen er klart størst. Men antallet konkurser har gått ned i Viken.
Annonse

Etter et markant skifte i konkurstrenden i andre kvartal fortsetter konkurstallene å øke i juli. 182 konkurser blant norske selskaper tilsvarer en økning på 17 prosent, sammenlignet med 156 konkurser i juli 2021.

– Konkurstrenden den siste tiden har vist at vi nå sakte begynner å bevege oss tilbake mot nivåene vi lå på før pandemien, så disse tallene er helt som forventet, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Annonse

Han understreker at konkursøkningen i juli ligger godt innenfor det han definerer som en justering tilbake mot normalen, og at vi fortsatt ikke ser tegn på noen konkursbølge.

Sammenlignet med tall fra juli i 2020 (215 konkurser) og normalåret 2019 (261 konkurser) er antallet konkurser fremdeles relativt lavt.

Dobbelt så mange konkurser i serveringsbransjen
Selv om den generelle trenden viser en moderat økning i konkurser, skiller enkelte bransjer seg negativt ut. Dette gjelder særlig serveringsbransjen og detaljhandelen, som ser ut til å ha hatt en tøff julimåned.

24 konkurser i serveringsbransjen gir en økning på hele 118 prosent, sammenlignet med 11 konkurser i samme måned i 2021. Detaljhandelen har en tilsvarende utviklingskurve, med 25 konkurser, mot 13 konkurser i juli i fjor. Det gir en økning på 92 prosent.

For bransjekoden «Oppføring av bygninger» peker pilene derimot i motsatt retning. 18 konkurser, sammenlignet med 31 i juli i fjor, gir en nedgang på 42 prosent i en bransje som normalt sett preger konkursstatistikken.

233 prosents økning i Nordland
De fleste av landets fylker opplevde en økning i antall konkurser i juli. Kun fylkene Agder (-30 %), Viken (-22 %) og Trøndelag (-7 %) hadde nedgang, mens Vestfold og Telemark hadde samme antall konkurser (15) som i juli i fjor.

I de øvrige syv fylkene peker pilene nå oppover, med markant økning i flere deler av landet. Størst prosentvis utslag ser vi i Nordland, med en økning på 233 prosent sammenlignet med fjoråret. Dette skyldes i stor grad at antallet konkurser i utgangspunktet er lavt, med 10 konkurser i juli i år, kontra tre i fjor.

Også i Innlandet ser vi lignende tall. 18 konkurser i juli, sammenlignet med seks i samme måned i fjor, gir en økning på hele 200 prosent.

For øvrige fylker er tallene som følgende:
• Troms og Finnmark: 10 konkurser, mot 6 i juli i fjor (+67 %)
• Oslo: 26 konkurser, mot 17 i juli i fjor (+53 %)
• Rogaland: 12 konkurser, mot 8 i juli i fjor (+50 %)
• Møre og Romsdal: 11 konkurser, mot 9 i juli i fjor (+22 %)
• Vestland: 24 konkurser, mot 20 i juli i fjor (+20 %)

Del:
Annonse