7. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Petter Dreier. (Foto: Helle Hertzberg)

Full støtte til de streikende pilotene i SAS

LESERINNLEGG: Pilotstreiken i SAS er ingen ønskelig situasjon, men en nødvendighet. Den handler om noe helt grunnleggende; et anstendig arbeidsliv og de spilleregler som har tjent vårt samfunn godt.
Annonse

Pilotene har strukket seg langt og har hele tiden vært klare for å bidra til selskapets omstilling, gjennom en svært utfordrende koronatid for flybransjen. Men de er møtt med oppsigelser og tap av retten til gjeninntredelse. Slik situasjonen er blitt, er smertegrensen til de ansatte pilotene nådd når også de grunnleggende rettighetene brytes.

Det vi ser er en kamp om prinsipielle rettigheter og et angrep på den nordiske arbeidslivsmodellen. Man kan ikke klandre pilotene for at de streiker – når du selv skal på en ferie som arbeiderbevegelsen har kjempet frem.

Annonse

Ledelsen i SAS må også være villig til å komme de ansatte i møte. Skal det være et samarbeid og reelle forhandlinger, må man gi og ta. Det kunne vært interessant å spørre SAS direktør Anko van der Werff hvor mye han er villig til å gå ned i lønn i denne omstillingsprosessen. Moderasjon og måtehold må også gjelde for selskapets ledelse.

I Norge og i Norden er vi opptatt av å ha et ryddig og organisert arbeidsliv som tar vare på de ansatte. Det vi ser at SAS-ledelsen nå gjør med å omgå gjeldene avtaleverk, strukturere seg vekk fra gjeldende lønns- og arbeidsvilkår. Dette står ikke i stil med det arbeidsliv vi ønsker i Norge eller i Norden.

Hvem andre grupper og bransjer i samfunnet ville godtatt å måtte søke på jobben sin på nytt etter at de har vært permittert? Ikke bare at de har mistet jobben sin og arbeidsgiver har valgt å se bort i fra gjeninntredelsesretten. De må også søke om å få jobbene sine tilbake med dårligere lønns og arbeidsvilkår enn de hadde da de ble permittert.

I fagorganisasjonene i Norden er vi opptatt av at de ansatte skal ha trygghet i arbeidslivet og gode rettigheter. Rettigheter vi ikke kan ta for gitt, men som dagens situasjon viser at det er verdt å kjempe for. Dette er levebrødet til våre medlemmer. LO i Drammen og omegn gir pilotene i SAS sin fulle støtte.

Petter Dreier
Styremedlem i LO i Drammen og omegn
Leder for Buskerud Handel og Kontor

(Foto: Trond Isaksen)
Del: