27. januar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Insektene som brukes i Bløme er melorm. Disse ormene sies å være velegnet som menneskemat, men kanskje ikke i sin opprinnelige form. (Foto: Bløme)

Ikke akkurat appetittlig: Avføring fra insekter blir supergjødsel

Produksjon av melorm på Voss har gitt grobunn for en helt ny type organisk plantegjødsel. Melorm egner seg godt som menneskemat og er både sunt og godt hevder produsenten, men særlig appetittlig kan det neppe sies å være.
Annonse

– Bløme er et biprodukt fra insektsproduksjonen vår. Det er avføring fra insektene vi har, og sammen med insektenes skall får vi gjødsel som er svært effektivt og bra for planter, forteller Jakob Irgens Blakstad, forretningsutvikler i Invertapro, selskapet bak Bløme.

I sommer har supergjødsla kommet ut i Felleskjøpets nesten 100 butikker rundt om i landet. Insektene som brukes i Bløme er melorm, og det er altså avføringen og skallet fra melormen du finner i gjødsla. Fullt av næring for plantene, og organisk materiale som er bra for jorda.

Annonse

I tillegg har larveskallet en biostimulerende effekt som både kan stimulere plantens immunforsvar, og det viktige mikrolivet i jorda.

Melorm er god menneskemat
Insektproduksjon er fremtidens protein fordi det er bærekraftig produksjon som krever lite ressurser og har et lavt drivhusgassutslipp. Melorm egner seg godt som menneskemat og er både sunt og godt. Et pulver av oppmalt melorm kan for eksempel gå inn som ingrediens i brød, hevder produsenten.

– Insektene spiser organisk restavfall som vi henter fra Bergens-området og tar med oss til produksjonen vår på Voss. Larvene kan spise så å si alt av matavfall og resirkulere det til protein. Insekter er vårt hovedprodukt, men gjødslet er et stadig voksende tilleggsprodukt. Det er mye verdi i gjødsel også, og det selger vi i stadig økende grad til både hobbybruk og til bønder, sier Jakob Irgens Blakstad.

– Vi har solgt Bløme i mindre skala i flere år, så vi føler oss trygg på at det er en super gjødsel, selv om det er nytt for de fleste. Vi vant blant annet pris for Årets hageprodukt på Hagemessen 2019, sier Blakstad.

Sirkulære prosesser
Invertapro henter blant annet hvetekli fra mølleproduksjonen i Vaksdal, og lar dette gå inn i fôr-resepten til larvene.

– Et svært spennende produkt, og ikke minst er Bløme et eksempel på gode sirkulære prosesser, hvor produktet skapes blant annet fra restprodukter fra foredling av korn. Bruk av organisk gjødsel er bærekraftig, og bidrar til at matjorden bevares for fremtiden. Felleskjøpet er en stor aktør på gjødselprodukter både til bonde og den vanlige forbruker. Derfor passer Bløme perfekt inn i vårt sortiment, sier kategorisjef Hilde Aronsen i Felleskjøpet Agri.

Norskprodusert gjødsel fra A til Å betyr at insektene er avlet opp her, fôret er norsk organisk restavfall, og det er produsert for salg i Norge. Det er selvforsyning i praksis. Det er ingen bruk av kjemikalier eller tilsetningsstoffer, og Bløme er derfor også godkjent for økologisk bruk.

– Krigen i Ukraina har ført til en gjødselkrise i Norge og gjødselprisene har gått kraftig opp. Dette viser hvor viktig det er at vi er selvforsynt med gjødsel. I tillegg har EU som mål at 25 prosent av alt jordbruk skal være økologisk innen 2030, så det er stort behov for økologisk gjødsel fremover, sier Jakob Irgens Blakstad.

Bløme finnes både i pulverform og som pellets. Det er laget av avføringen og skallene til melormen. (Foto: Felleskjøpet Agri)
Del: