2. desember 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vannskuter er forbudt å bruke i hele Eikern og Fiskumvannet, men nesten daglig i sommersesongen brukes disse til lek eller som fremkomstmiddel. (Illustrasjon)

Gir blanke blaffen i vannskuterforbudet på Eikern

Nesten daglig er det vannskutere å se i full fart på Eikern – til tross for at dette er forbudt. En heftig diskusjon på Facebooks-sidene til «Båtliv på Eikern», avslører at det her er veldig delte meninger om forbudet. Men politiet har verken midler eller kapasitet til å følge det opp.
Annonse

Sist helg var det to voksne menn som lekte seg med en vannskuter med utgangspunkt i fra Eidsfoss i flere timer. De var sannsynligvis ikke norske og det er uklart om det er skiltet i Eidsfoss slik kommunen har bestemt at det skal være.

Kjøringen fikk en hytteeier ved Eikern til å reagere og vedkommende ringte operasjonssentralen til politiet. Men her var det ikke mye hjelp å få. Med hele Sør-Øst som distrikt, var de ikke engang klar over at det fantes et slikt forbud.

Annonse

Hytteeieren skriver på facebookgruppen at dersom han visste det ikke ble kontroller, kunne han like godt beholdt sin vannskuter – med spørsmålstegn etter.

Forbudt fra 2008
Holmestrand innførte forbud mot all vannskuterkjøring i 2008 – både i innsjøer og på sjøen. Men saksbehandler Jan Endre Åsmundtveit i Holmestrand kommune, innrømmer at saksutredningen ikke var god nok og de måtte fjerne forbudet som gjaldt sjøen. Forbudet på blant annet Eikern, står fortsatt.

I 2020 vedtok Øvre Eiker et lignede forbud mot vannskuter på Eikern og i Drammenselva. Ettersom Eikern er delt mellom de to kommunene, var det viktig å ha samme regler for begge kommunene.

Han sier også at kommunen ikke har myndighet eller kapasitet til å følge forbudet og sparker ballen videre til politiet og Statens Naturoppsyn. For innsjøer er det motorferdselsloven som gjelder og da er dette de to rette instansene, ifølge Åsmundtveit.

Har ikke kontroller
Fungerende leder av patruljeseksjonen ved Drammen politidistrikt, Truls Fjeld, sier til Eikernytt.no at de ikke har fått noen klager på vannskuterkjøring denne sesongen. Lørdagens hendelse og rapportering til operasjonssentralen er således ikke blitt loggført.

– Vi har ingen båttjeneste eller tilgang på båt som vi kan bruke på slike kontroller. Vi er derfor avhengig av tips fra publikum dersom det skulle være alvorlige tilfeller med brudd på motorferdsloven, siker han.

Å kjøre patruljer langs Eikern for å spane etter «syndere» mot vannskuterforbudet alene, er ikke aktuelt. Men Fjeld understreker at de vil rykke ut ved akutte hendelser og at de da trekker veksler på båter som både brannvesen og Røde Kors Hjelpekorps har tilgjengelige.

Han minner også om at politiet kan reagere selv om de ikke er på vannet selv. – Mange ganger får vi henvendelser i saker hvor vi kan ta en telefon til vedkommende for en alvorsprat. Det pleier å hjelpe og er mye brukt i blant annet trafikksaker, sier han.

Ikke noe for politiets båttjeneste
Heller ikke politiets båttjeneste har noen båter eller mannskap som kan kontrollere innsjøer som Eikern. Leder av båttjenesten, Kjell Riise, sier til Eikernytt.no at deres ansvarsområde gjelder kun saltvann.

Han opplyser at det i Telemark finnes en båt som også kontrollerer de store innsjøene, men at dette ikke har vært et tema for Eikern sitt vedkommende.

Også han oppfordrer publikum til å melde ifra om de ser alvorlige tilfeller av uvettig kjøring med vannskuter eller båter slik at politiet kan ta tak i de enkelte tilfellene.

Del: