20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Eikværingen ble dømt for to tilfeller av ruskjøring og tre tilfeller uten lappen. (Illustrasjon)

Må sone fem måneder og betale 25.000 i bot etter fyllekjøringer

En 36 år gammel eikværing må sone fem måneder i fengsel og i tillegg betale 25.000 kroner i bot etter å ha kjørt i fylla og rusa ved to anledninger – uten førerkort.
Annonse

Buskerud Tingrett – Eiker behandlet saken i juni og dommen kom i juli. 36-åringen var tiltalt for å ha kjørt i fylla og i ruspåvirket tilstand ved to tilfeller. Det første var langs Eikernveien 15. juli i 2020 hvor han kjørte bil med en promille tilsvarende 1,2.

Det andre tilfellet var 22. desember samme år i Drammen hvor han kjørte en ATV. Også denne gangen ble promillen beregnet til 1,2.

Annonse

Ettersom han ikke hadde gyldig førerkort ved begge tilfeller, så ble også dette en del av dommen. Det gjorde også en kjøring i Eidsvoll hvor han kjørte en personbil med stjålne skilter i februar i år. Heller ikke da med førerkortet i hånd.

Tiltalte møtte ikke i retten, men tingretten i Hokksund bestemte å kjøre saken som planlagt uansett. Ettersom tiltalte ikke var til stede og kunne forklare seg, måtte retten bruke politiets avhør i saken. Det ble i tillegg hørt tre vitner til kjøringen.

Ifølge dommen fra tingretten har den nå dømte mannen kjørt i solid rus og ikke vært helt klart over hvor han har kjørt eller vært. Han har også kjørt så uforsiktig at andre trafikanter har reagert og meldt ifra til politiet om kjøringen.

Mannen har ifølge dommen erkjent de faktiske forhold overfor politiet og sin forsvarer.

Det er langt fra første gangen mannen er dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand og kjøring uten førerkort. Den første dommen kom i 2009 og han ble igjen dømt i 2014, 2017, 2018 og i 2019. Totalt dreier det seg om seks dommer på kjøring uten gyldig førerkort og fem tilfeller av ruskjøring.

På grunn av at politiet har brukt lang tid på å få denne saken ferdig etterforsket og til påtale, fikk mannen en strafferabatt på to måneder. Normalt ville det for en slik forbrytelse bli idømt med syv måneders fengsel, men 36-åringen fikk altså en liten strafferabatt her takket være politiet.

Vedkommende fikk også en mindre bot enn det som er fastsatt i reglene i forhold til inntekt ettersom han er uføretrygdet og har flere barn. Han ble derfor heller ikke idømt saksomkostninger av hensyn til hans økonomiske situasjon. Greier han ikke betale boten på 25.000 kan han subsidiært måtte sone 15 dager ekstra i fengsel.

Del:
Annonse