27. januar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vi ønsker at alle skal komme seg trygt hjem, både trafikantene og de som jobber ute på veien, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. (Foto: TSF)

Kan bli nødvendig med dobbel bot på forseelser i veiarbeidsområder

Skulle bare snike i køen – kjørte på en trafikkdirigent. Dette skjedde nylig på en veiarbeidsplass på E134. Og altfor ofte blir veiarbeiderne utsatt for farer.
Annonse

Midlertidig sikring og arbeidsvarsling gjøres for at du som trafikant skal komme deg trygt forbi veiarbeidsområdet. Det samme ønsker vi at de som jobber ute i veitrafikken skal gjøre, nemlig komme seg trygt hjem etter endt arbeidsdag.

– Jeg håper ikke vi blir nødt til å gå til det skrittet å foreslå å doble forenklet forelegg og økt antall prikker for forseelser ved veiarbeidsområder. Temaet kom opp i en spørreundersøkelse blant de som jobbet ute på veien, som TSF foretok tidlig i juni måned. Fortsatt er det mye veiarbeid som foregår, så oppfordringen blir å vise hensyn og ivareta sikkerheten til alle som jobber på og ved veien, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen (TSF).

Annonse

En undersøkelse som Kantar gjennomførte for foreningen bekrefter at det ikke bare er veiarbeiderne som opplever arbeidsplassen som farlig. Trafikantene vedgår også at det kan være farlig å arbeide langs veien. Hele 85 prosent av de spurte er enige i at de som holder på med veiarbeid, har en risikofylt arbeidsplass.

– Vårt ønske er at trafikantene og veiarbeiderne skal få det samme eierforholdet til trafikksikkerheten ute på arbeidsområdet i trafikken, fortsetter Tangstad-Holdal.

– Derfor er vi opptatt av sikkerheten til både de som jobber ute på veien og trafikantene som passerer arbeidstedene. Men vi er helt avhengig av et godt og sikkert samarbeid mellom alle partene, sier han.

På spørsmålet om trafikantene lar seg irritere over å måtte stoppe på grunn av veiarbeid, svarer 42 prosent av de spurte i undersøkelsen at de blir irriterte. Derfor har TSF noen gode råd til trafikantene.

1. Planlegg turen
Hvis dere sjekker opp på www.175.no før du legger ut på turen, så får dere opp meldinger om alt som skjer av veiarbeid ute i trafikken. Da er det enklere å planlegge med hensyn til ventetiden.

2. Alltid sikkerheten først
Det viktigste er å ta det rolig igjennom arbeidsområdet. Følge skilt og trafikkdirigentenes anvisning. Det er ofte mange maskiner og veiarbeidere ute på hvert arbeidsområde. Så med hensyn til din sikkerhet og de som jobber ute på veien er dette viktig.

3. Ventetiden
Planlegger du godt, så vet du at det kan blir litt ventetid, og det er enklere å beregne når du må reise for å komme fram til planlagt tid. Bruk ventetiden til å nyte selve reisen og slappe av før du må kjøre videre.

I følge den nevnte undersøkelsen har bare 11 prosent svart «ja» på spørsmålet om de har opplevd ubehagelige situasjoner når de har passert et arbeidsområde langs veien.

– Heldigvis er det et klart fåtall av trafikantene som har opplevd ubehagelige situasjoner når de har passert veiarbeid, sier Tangstad-Holdal.

Men vi har en utfordring og det er med hensyn til de myke trafikantene. På spørsmål om myke trafikanter er ivaretatt, svarer en tredjedel at de er helt enig eller ganske enig i dette.

– Vi som jobber med trafikksikkerhet og de som jobber ute i veitrafikken har et ønske, og det er å ivareta sikkerheten til alle trafikantene. Vår oppfordring er at alle trafikantene skal tenke på og ivareta sikkerheten for de som jobber ute i trafikken. Veiarbeiderne jobber for at trafikkmiljøet skal bli bedre og tryggere å ferdes i for trafikantene, og at alle skal komme seg trygt hjem, avslutter Tangstad-Holdal.

Fra TSFs interne undersøkelse blant våre medlemsbedrifter har 80 prosent svart at de ønsker at veiarbeid og arbeidsvarsling bør bli en grundigere del av opplæringen når vi tar førerkortet. TSF tror dette kan være med å skape større forståelse for nødvendigheten med arbeid på veien, ventetiden som kan oppstå og at arbeidsområdene blir sikret for at trafikantene skal komme seg trygt fram og alle trygt hjem sammen.

– Jeg håper ikke vi blir nødt til å gå til det skrittet å foreslå å doble bøtene for forseelser ved vegarbeidsområder, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. (Foto: Erik Burås)
Del: