20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er blitt mye dyrere å fylle handlekurven i butikken i løpet av juli. Det er mange som nå sliter med å få pengene til å strekke til. (Illustrasjon)

SJOKK: Enda større prisoppgang på matvarer enn forventet

Etter en lang periode hvor mat og drikke har trukket prisveksten ned, kom smellen. Økte priser fra leverandørene ga prissjokk på matvarer i juli.
Annonse

Det har vært en storm av prisøkninger inn mot sommeren: Økning i energipriser, drivstoff og fraktpriser, råvarepriser og gjødsel. I juli slo prisøkninger fra leverandørene inn og bidro til prishopp på mat og drikke.

Leverandørene justerer sine priser i februar og juli. I juli slår også jordbruksoppgjøret inn, med økte priser på blant annet korn og kjøttvarer. Som følge av situasjonen med økte strøm-, drivstoff og råvarepriser, er oppgangen større i år enn tidligere år.

Annonse

Sammenlignet med samme måned i fjor, er prisveksten i juli på 10,4 prosent.

– Prisøkninger fra leverandørene gjør at prisveksten øker betydelig i juli. Vi står i en situasjon der alt blir dyrere samtidig, og det slår også inn på prisene på mat og drikke, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Prisøkningene gjelder på alle områder, og det samme bildet ser vi også i landene rundt oss. Krigen i Ukraina har ført til en kraftig oppgang i prisveksten på matvarer internasjonalt.

I Norge har prisoppgangen vært mer moderat, men sterk prisoppgang på energi og andre råvarer har likevel gitt en klar oppgang i kostnader til gjødsel og fôr. I juli slo også jordbruksoppgjøret inn.

– I årets jordbruksoppgjør fikk bøndene adgang til å ta ut noe av de økte kostnadene i høyere målpriser, og det bidrar til prisveksten, sier Hammerstad.

Alle kategorier øker i pris, men økningen er størst for kaffe, te og kakao.

Del:
Annonse