19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Gustav Braathen ble tildelt Lions Hederspris 2022 av Trygve Nilsen lørdag kveld. Prisen er en plakett og 10.000 kroner.

Gustav Braathen hedret med Lions hederspris

Gustav Braathen forsøkte å takke, men var rørt til tårer etter at han lørdag kveld mottok Lions Club Øvre Eikers Hederspris 2022 av Trygve Nilsen. Og publikum viste at de satte pris på innsatsen hans.
Annonse

Lions har de siste årene brukt by- og laksefestivalen til å dele ut en hederspris til en som har gjort en spesiell innsats for kommunen og for innbyggerne.

I så måte var Gustav Braathen overkvalifisert ifølge Trygve Nilsen. Fra scenen leste han opp en kortversjon av hva grunnleggeren av Hokksund Camping har fått til og gjort for kommunen og stedet han har tilbrakt de siste 40 årene. Og det er ikke småtteri.

Annonse

Og selv om Gustav ikke har vært redd for å si sin mening i ulike sammenheng, ble tildelingen lørdag kveld sterk kost. Han greide nesten ikke å få takket for hederen – rørt til tårer. Men det var ingen tvil om at den snart 78-årige gründeren satte pris på hederen. Sjekken på 10.000 som følger med, kan godt hende at han bruker på noe allmennyttig.

Her er begrunnelsen for tildelingen:
Noen stikkord om Gustav i forbindelse med tildeling av Lions Club Øvre Eiker Hederspris.

• Gustav sin interesse for Øvre Sandøra startet i 1984 i forbindelse med salg av fiskekort. Han tok initiativet til å rydde krattskog på deler av området slik at det ble mulig å etablere en del stier og tilgang til elvebredden.

• På 1990 tallet, i forbindelse med stedsutviklingsprosjektet i Hokksund synes Gustav at Hokksund Øst var lite tilgodesett og tok initiativ til opprusting av området Stryken mellom sorenskrivergården og Østre Brugata og det meste av arbeidene ble utført frivillig i regi av Gustav og med velsignelse av kommunen.

• Gustav har vært en sentral person i forbindelse med laksefestivalen og 59 nord og byfestivalen, ikke minst ved å stille deler av sin eiendom til disposisjon for deler av opplegget.

• Etter at kommunen ervervet friområdet på Øvre Sandøra for ca. 10 år siden har Gustav på frivillig basis sørget for gjennomføring av intensjonen med reguleringsplanen om parkmessig opparbeidelse av friområdet på nedre del av Øvre Sandøra uten kostnad for det offentlige.

• Gustav har til dags dato stått for vedlikehold av det kommunale friområdet som vegetasjonsrydding, gressklipping vedlikehold av veier uten kostnad for kommunen.

• Gustav har opparbeidet veier og planområder/gressletter som er tilrettelagt for alle samtidig som områdene langs elva er gjort mer tilgjengelig for allmenheten. Dette har blitt et område som benyttes hyppig av turgrupper, treningsgrupper, skole- og barnehageklasser og privatpersoner.

• På friområdet har Gustav, for egen regning, produsert og satt ut et titalls krakker og bord beregnet på besøkende til friområdet og det er også satt ut avfallskurver beregnet på hundebæsj og dette tømmes og tas hånd om av campingen.

• Gustav har også stilt lekeområdene og leikeapparatene på campingplassen til fri benyttelse for besøkende skole- og barnehageklasser. Dette er blitt en populær aktivitet – som selvfølgelig er gratis.

Gustav er et godt eksempel på enkeltpersoner som ikke alltid tar nei som et svar, men som på eget initiativ bedriver frivillig arbeid til beste for mange.

Gustav sitt nitidige og målrettede arbeid gjennom flere tiår har tilført gjester og fastboende noen flotte rekreasjonsområder. Gustav sin innsats har også lagt grunnlaget for ca. 70 000 besøkende til Hokksund hvert år.

Del:
Annonse