20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Lavrans Kierulf.

Det er Senterpartiet som svikter fylkesveiene

LESERINNLEGG: Senterpartiets fylkestingsrepresentant i Viken, Magnus Weggesrud, forsøker seg i Eikernytt.no 22. august med en bortforklaring på vedlikeholdsetterslepet vi har på fylkesveiene.
Annonse

Faktum er at etterslepet i Viken har økt til 10 milliarder. Det Weggesrud unnlater å skrive, er at det er Senterpartiet som har hatt ansvaret for samferdsel i hele Vikens levetid.

Senterpartiet har siden opprettelsen av Viken styrt fylket sammen med AP, SV og MGD. Senterpartiets Olav Skinnes har vært samferdselsråd hele tiden, og satsingen på fylkesveiene har gått ned.

Annonse

Det er faktisk ikke sånn at det er umulig å styrke veibudsjettet innenfor eksisterende rammer. Hvis Senterpartiet ser på FrPs alternative fylkesbudsjett, vil de se at det går an å omprioritere midler for å innhente vedlikeholdsetterslepet. Men da må Senterpartiet komme seg ut av lomma til AP og MDG.

Hodeløse klimasatsinger må revurderes, planarbeidet må begrenses til et minimum, egen organisasjon må slankes, og det regionale arbeidet må modereres – for å nevne noe.

rWeggesruds forsøk på å skyte mot Stortinget og regjeringen bommer på målet. Som kjent sitter Senterpartiet i regjering med støtte fra SV. Og det har ikke akkurat ført til mer asfalt og bedre veier.

Da Høyre, KrF og FrP styrte Buskerud fylke fra 2011 til 2015, fikk vi til en økning på fylkesveibudsjettet. Det er fullt mulig å få til igjen, men da bør SP velge andre partnere.

Partiene SP samarbeider med, vil aldri gå med på en omprioritering for å styrke fylkesveiene. Hvis Senterpartiet faktisk ønsker en veisatsing, bør de samarbeide med høyresiden istedenfor å gå til grunne som et haleheng til AP, SV og MDG.

Med vennlig hilsen
Lavrans Kierulf
Gruppeleder
Viken FrP

Del:
Annonse