25. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Magnus Weggesrud (SP).

Har Stortinget glemt fylkesveiene?

LESERINNLEGG: I 2010 vedtok Stortinget å overføre 17.200 km fylkesvei fra staten til fylkeskommunene. I utgangspunktet var det en fornuftig desentralisering at forvaltningen av disse veiene skulle være mest mulig lokal.
Annonse

Dessverre må vi 12 år etter konstatere at Stortinget glemte å sende med nok penger. I dag er nemlig det totale vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier på over 70 milliarder nasjonalt, rundt 10 milliarder bare i Viken fylkeskommune.

Når vi fylkespolitikere kommer med denne kritikken, er ofte tilsvaret fra nasjonale politikere at fylkeskommunene må prioritere innenfor sine budsjett. Dette vitner dessverre om manglende innsikt i fylkenes økonomi.

Annonse

Det prioriteres nemlig beinhardt hver eneste dag. Skal vi bruke mer penger på vei, blir det. mindre penger på skole, tannhelse og kollektiv. Når vedlikeholdsetterslepet er så enormt som det er, vil vi aldri bli kvitt det. Dessverre vil det også kunne øke ytterligere hvis ikke Stortinget snart våkner.

I den nasjonale samferdselsdebatten er fylkesveiene omtrent fraværende på agendaen. Partiene konkurrerer isteden om å foreslå det ene nye prosjektet etter det andre. Nye, svære brede veier hvor milliardene sitter løst. 

Vi må ha et godt og sammenhengende veinett. De aller fleste privatbilister og innen næringstransport kjører på både fylkesveier og riksveier. Det hjelper derimot ikke med nye brede, fine riksveier halvveis på kjøreturen dersom fylkesveiene er så dårlige at tungtransporten ikke kommer fram dit de skal frakte varene. 

Nå må fokuset vris til å handle om vedlikehold og oppgradering av eksisterende veier. Jeg sier ikke at vi ikke skal bygge nye veier. Ofte er grunnene gode, særlig når det gjelder trafikksikkerhet.

I den sammenheng er det også viktig å se på hva som høyst sannsynlig vil bidra til å spare liv. Tall fra regjeringa i 2019, viste faktisk at det er 80 prosents større sjanse for å bli alvorlig skadd eller omkomme på en fylkesvei enn en riksvei. Statens Vegvesen har også analyser som viser at 60 prosent av alle utforkjøringer kunne endt uten omkomne hvis terrenget ved siden av veien var rydda.

Gjør vi noe med det enorme etterslepet på fylkesveiene, vil vi redde mange liv. Enkelt og greit.

Vedlikeholdsbehovet handler om flere ting. Det handler om å oppgradere strekninger til normal standard innenfor veinormalen slik at veiene tåler trafikken de har. Det handler om ren reparasjon av veier, rekkverk som er ødelagte, rydding av terreng, tetting av hull etc. Og selvfølgelig rassikring. Med dette jobber fylkene selvfølgelig strategisk hver dag, men midlene strekker ikke til skal vi virkelig få gjort noe.

Regjeringa har varslet at de skal utarbeidende en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Alle partier har derimot et ansvar for at den stemoderlige behandlingen av fylkesveiene tar slutt. Dermed er det å forvente at et samlet Storting støtter regjeringas kommende plan og bevilger de nødvendige kronene som skal til.

Senterpartiets mål for fylkesveiene nå som Buskerud fylke gjenoppstår, er å fjerne alt av vedlikeholdsetterslep og ha svart asfalt og 10 tonn akseltrykk på alle veier. Ja, et hårete mål, men dette er det som trengs, og Stortinget må være sitt ansvar bevisst.

Magnus Weggesrud
Fylkestingsrepresentant i Viken
Senterpartiet 

Del:
Annonse