9. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er et stramt arbeidsmarked og mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. (Illustrasjon)

Lav ledighet, men 6.338 søker arbeid hos Nav Vest-Viken

I august var 6.338 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er uendret sammenlignet med juli.
Annonse

I Øvre Eiker er det nå registrert kun 135 helt ledige og 60 på ulike tiltak. Ledigheten gikk ned med 10 personer i august og det er nå 11 færre ledige enn på samme tid i fjor. Det er også en nedgang i dem på tiltak og her er det nå 33 færre i Øvre Eiker.

Selv om Drammen har den høyeste ledigheten i Vest-Viken, er det kun registrert 1.062 helt ledige. Det er en nedgang på 68 i løpet av august og 1.011 færre enn på samme tid i fjor. Det er i tillegg 323 på tiltak, og det er en økning på 15 i august. Samtidig er det 88 færre enn på samme tid i fjor.

Annonse

Nav Vest-Viken
Blant arbeidssøkerne var 3.873 personer registrert som helt ledige i august, noe som utgjør 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger dermed like under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 4.922 personer. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.416 personer registrert som delvis ledige.

Sammenlignet med juli, er nå 187 færre personer registrert som helt ledige, en nedgang på 4,6 prosent. Bruttoledigheten har gått ned med 147 personer (- 2,9 prosent).

Antallet delvis ledige har økt sammenlignet med forrige måned. I august var 1.416 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 170 personer (+13,6 prosent) sammenlignet med utgangen av juli. De delvis ledige utgjør nå 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

I Vest-Viken registrerte Nav 3.468 nye ledige stillinger i august. Det er 1.229 flere enn ved utgangen av juli, og 290 færre (- 8 prosent) enn på samme tid i fjor.

– Antall arbeidssøkere i Vest-Viken fortsetter å synke. Ledigheten er lav, og det er et godt arbeidsmarked, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken.

Det er en økning i nye registrerte arbeidssøkere, og en del av disse er personer med deltidsjobb som ønsker å jobbe mer.

– Samtidig er det etterspørsel etter kompetanse, og vi forventer en høy etterspørsel etter arbeidskraft også fremover. Vi håper bedriftene ser dette som en mulighet til å inkludere flere i arbeidslivet, sier Speilberg.

Høyest og lavest
Drammen er kommunen med høyeste ledighet i Vest-Viken i august. Her er to prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Flå og Hemsedal hadde i august den laveste ledigheten i Vest-Viken, der 0,4 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid.

Statistikk fra NAV viser at 93 personer (2,4 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 91 personer (6,4 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune – August 2022

  ARBEIDSLEDIGE       ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK 
KOMMUNEAntall% av arb.styrkenEndr.fra mnd.førEndr.fra året førAntall% av arb.styrkenEndr.fra mnd.førEndr.fra året før
Drammen1.0622,0-68-1.0113230,615-88
Kongsberg2151,50-199670,50-12
Ringerike2561,6-1-172710,5-5-13
Bærum9171,4-67-12141950,31117
Asker7491,5-19-7922000,432-22
Hole421,2-5-39140,41-9
Flå*0,4******
Nesbyen160,90-7****
Gol180,76-19****
Hemsedal60,4-1-49****
Ål150,6-1-46***
Hol210,80-40****
Sigdal120,6-3-14****
Krødsherad221,96-13****
Modum1161,61-84360,5-1-6
Øvre Eiker1351,3-10-111600,6-8-33
Lier1981,4-12-205450,30-4
Flesberg130,9-3-1470,5-42
Rollag40,5-2-4****
Nore og Uvdal100,7-1-6****
Jevnaker441,2-4-3290,3-3-13
Vest-Viken3.8731,5-187-4.0321.0490,440-203
Viken12.3841,9-86-10.5662.7880,481-654
LANDET47.9341,6-132-38.84010 4840,4244-2.555

* I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.

Del: