17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ni av 10 bussreisende er tilbake i Buskerud, men det er lokale variasjoner som i Drammen og Øvre Eiker. (Foto: Lena Heckendorn)

Mer enn 9 av 10 busskunder er tilbake i Buskerud

Busskundene er på full fart tilbake i kollektivtrafikken. Året 2022 fikk en dårlig start med nye koronarestriksjoner, men fra mai har antall reiser tatt seg godt opp. I perioden mai-juli er 94 prosent av kundene tilbake i forhold til «normalåret» 2019.
Annonse

Totalt har Brakar registrert ca. seks millioner reisende i gamle Buskerud i årets første sju måneder, mot sju millioner i 2019. Det er 15 prosent under 2019, men ca. 32 prosent bedre enn i pandemiåret 2021.

På god vei tilbake
– Nedgangen vi ser de første månedene av året var som forventet, men trafikken tok seg opp utover våren, og nå er mer enn 9 av 10 reisende tilbake i kollektivtrafikken. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Annonse

Analyser Brakar utførte under pandemien estimerte et permanent tap av reiser på ca. 15 prosent som resultat av økt bruk av hjemmekontor og smittefrykt blant kundene.

– Mer bruk av hjemmekontor kan være bakgrunnen for nedgangen vi ser på noen linjer, som linje 169 Lier-Oslo og bylinjene i Drammen, men estimater vi har gjort viser at rivningen av bybrua kan gi opp mot fem prosent tap av reiser i rushtiden, sier Sundfjord.

Pendlelinjene inn til Drammen har i større grad fått tilbake sine kunder.

– En årsak til dette kan være at de brukes av kunder med yrker hvor hjemmekontor ikke er mulig, samt at skolereiser for videregående elever er på disse linjene, legger han til.

Økte kostnader
Pandemien har imidlertid blitt avløst av en ny utfordring for denne bransjen: Kostnadsveksten som følge av økt inflasjon og høyere energipriser. Generelt har kollektivsektoren hatt en kostnadsøkning på 8-10 prosent.

– Vi opplever at kundene kommer tilbake om lag som før pandemien, men kan måtte komme til å redusere tilbudet i 2023 av fordi fylkeskommunen ikke får dekt opp for kostnadsveksten av staten, sier Sundfjord.

Integrert busstilbud i Drammen, Nedre Eiker og Lier
I Drammensområdet er linjene mellom Drammen, Lier og Nedre Eiker sterkt integrert og derfor vanskelig å skille i antall reiser. Ser vi området under ett har vi en reduksjon i antall reiser på kun seks prosent i perioden mai-juli, og dermed er mer enn 9 av 10 tilbake på bussen her. Ser vi på tallene hittil i år, har vi en nedgang på 15 prosent sammenlignet med 2019. Det er Drammen by som har størst nedgang, også i perioden mai-juli.

Drammen
Omlegging av hele busstilbudet i forbindelse med rivningen av bybrua i Drammen gjør det vanskelig å sammenligne 2019- og 2022-tall direkte. I sum ser vi en nedgang på 20 prosent for Drammen de sju første månedene av året, og 17 prosent i perioden mai-juli.

Det er en forflytning av reiser mellom Drammenslinjene og linjene til Nedre Eiker som gir nedgang i Drammen og vekst i Nedre Eiker. Nedgang på de øvrige bylinjene i Drammen er likevel relativ jevn fram mot sommeren og ligger på mellom 15 og 17 prosent, mens vi ser at trafikken på Konnerudlinjene tar seg opp fra mai og utover sommeren.

Økning i Nedre Eiker
Nedre Eiker kan vise til en økning i trafikken. På busslinjene i dette området har antall reiser økt med 2,8 prosent per juli sammenlignet med før pandemien. I perioden mai-juli er økningen på hele 30 prosent. Dette skyldes primært at kundene i større grad har flyttet seg fra linje 3 Kastanjesletta (Drammen) til linje 51 Mjøndalen-Drammen, som sorterer under Nedre Eiker, og nå er viktig byttelinje for alle som skal inn til Bragernes torg.

Øvre Eiker og midtfylket
Øvre Eiker og midtfylket hadde nedgang på ca. 16 prosent per juli, men per mai er også her 94 prosent tilbake på bussen. Det vil si en nedgang på seks prosent fra 2019. Endring i antall reiser på linjene varierer, men viktige linjer som linje 100 Hønefoss-Drammen har fått tilbake tilnærmet alle sine kunder.

Del:
Annonse