9. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Styreledere Lars Erik Torjussen i Agder Energi og Ann-Christin Andersen i Glitre Energi har i dag signert en fusjonsplan for selskapene.

Styrene fremmer fusjonsvedtak for generalforsamlingene

Styrene i Glitre Energi og Agder Energi har i dag signert felles plan for fusjon av konsernene og vil avholde ekstraordinære generalforsamlinger for endelig vedtak den 20. september. Det skjer til tross for at det er stor politisk skepsis – blant annet i Senterpartiet.
Annonse

– Styret har nå vedtatt å fremme endelig vedtak for generalforsamling. Vi bekrefter på nytt at en fusjon mellom de to konsernene vil skape et kraftfullt nytt konsern som trygger dagens og utvikler nye arbeidsplasser i begge regioner. Fusjonen skaper større økonomiske verdier, og sammen får vi størrelse og kompetanse for å gripe de mulighetene som ligger foran oss, sier styrelederne Ann-Christin Andersen i Glitre Energi og Lars Erik Torjussen i Agder Energi.

I mai anbefalte styrene en fusjon mellom de to konsernene basert på det fremforhandlede forslaget til bytteforhold og avtaleverk, og anbefalingen om fusjonen har siden da vært til eierbehandling, heter det i en pressemelding fredag ettermiddag.

Annonse

Det vil bli avholdt ekstraordinære generalforsamlinger i Glitre Energi og Agder Energi den 20. september. Forutsatt godkjenning i de to selskapenes generalforsamlinger og av myndighetene, forventes transaksjonen å være gjennomført i løpet av 4. kvartal i år.

De konserntillitsvalgte i begge konsern har vært involvert i hele prosessen og støtter også fusjonen.

– Vårt fokus har hele tiden vært å jobbe for å trygge arbeidsplassene i de to regionene og sikre at lokale arbeidsplasser opprettholdes, sier Rune Bæver hovedtillitsvalgt i Glitre Energi.

Gjennom en fusjon etableres Norges nest største nettselskap med ca. 310.000 nettkunder, den tredje største vannkraftprodusenten med en årlig middelproduksjon på rundt 11,3 TWh, det største selskapet innenfor strømsalg til bedriftskunder og et av de største selskapene innenfor strømsalg i privatmarkedet med rundt 200.000 kunder.

Del: