22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Byggeleder for Statens vegvesen, Anita Tveiten overrekker en krafse til prosjektleder Ole Christian Brekken i Vaktmesterkompaniet. Den kommer selskapet til å få nytte av.

Markerte oppstarten av kjempekontrakt med Statens vegvesen

I dag markerte Vaktmesterkompaniet og Statens vegvesen oppstarten av en kontrakt verdt 415 mill. kroner fordelt på fem år. Det skjedde ved selskapets kontor i Krokstadelva. Selskapet skal nå overta ansvaret for veivedlikeholdet blant annet i Øvre Eiker og Drammen.
Annonse

Det Oslo-baserte Vaktmesterkompaniet har ca. 240 ansatte fordelt på syv avdelingen på det sentrale Østlandsområdet. Avdelingen i Krokstadelva har mellom 10 og 15 ansatte – resten er innleide mannskaper og selvstendige underentreprenører.

Ifølge assisterende daglig leder i selskapet, Paul Vansnes, er det ca. 100 personer som vil bli engasjert i ulik grad gjennom denne kontrakten og mange av disse er lokalt forankret. Selskapet har også oppgradert maskinparken sin for å klare jobben med å vedlikeholde alt fra ferister til heftig vintervær langs 290 kilometer vei og 50 kilometer gang- og sykkelveier. Firefelts motorvei er blant denne miksen av veier.

Annonse

Trafikken på disse veiene varierer fra 350 til 84.000 ÅDT – som er gjennomsnittlig trafikkmengde gjennom ett år – pr døgn. Prosjektleder Eirin Torgersen i Statens vegvesen understreket derfor viktigheten av beredskap for å holde veiene sikre – spesielt gjennom vinteren.

Ass. daglig leder i Vaktmesterkompaniet, Paul Vansnes, sier kontrakten på hele 415 mill. kroner pluss mva over fem år er svært viktig for selskapet, som hadde et driftsresultat på vel 52 mill. kroner i fjor.

– Trafikksikkerhet og framkommelighet er spesielt viktig og det vil bli utfordringer, blant annet med mange store byggeprosjekter på og langs veinettet, sa hun.

For det er ikke bare i Øvre Eiker og Drammen dette selskapet får ansvaret for riksveinettet og alt som hører med. Kontrakten dekker Asker, Bærum, Drammen, Hole, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Øvre Eiker.

I tillegg har selskapet kontrakter gående med Viken Fylkeskommune som gjør at de får ansvaret for vedlikeholdet på en rekke fylkesveier i vårt område.

Det var kaffe og bløtkake på ansatte og representanter fra Statens vegvesen ved kontorene til Vaktmesterkompaniet i Krokstadelva i dag.

Stor samfunnsmessig betydning
Den nye 5-årige kontrakten gjelder fra 1. september og har et kontraktsbeløp på 415 millioner kroner eks. mva. I tillegg har begge parter en opsjon for drift i inntil tre nye år.

– Det er ikke ofte det inngås en kontrakt som har så stor samfunnsmessig betydning for folks hverdag og som er så avgjørende for næringslivets forutsetninger, sier byggeleder Anita Tveiten i Statens vegvesen om kontrakten.

– Statens vegvesen er vår oppdragsgiver, men den virkelige kunden er brukerne av veinettet, som innbefatter alt fra myke trafikanter til internasjonal transport, sa prosjektleder Morten Strengelsrud i forbindelse med signeringa av kontrakten.

Alle som har vært eller er involvert i kontrakten og som nå skal sørge for sikre veier i vårt område.

Krav om tiltak mot luftforurensing i Drammen, Asker og Bærum
Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveier og landeveier til bygater, gang- og sykkelveier, rasteplasser, tunneler og bruer.

– Vi stiller også krav om tiltak mot luftforurensning i Drammen, Asker og Bærum. Her må entreprenøren gjennomføre systematisk feiing på noe av veinettet hele året samt gjøre ekstra tiltak når det forventes høye konsentrasjoner av svevestøv, sier Tveiten.

Hun understreker at kontrakten også inkluderer fortau, skilter, rekkverk, overvannssystemer, støyskjermer, gjerder, kantstein, holdeplasser, bygninger, utemøbler og andre objekter som normalt er i en driftskontrakt.

– Så har vi selvfølgelig de sesongmessige utfordringene med brøyting og strøing om vinteren og grøntarealer, renhold og feiing om sommeren, sier Tveiten.

Samarbeid er nøkkelen
– Vi ønsker trygge og forutsigbare og veier for alle som reiser på disse strekningene. Det gjør at fremkommelighet, trafikksikkerhet og bærekraft er grunnpilarene i kontrakten, sier Tveiten som gleder seg til å samarbeide med Vaktmesterkompaniet.

Det er like ved Buskerud Storsenter og Elkjøp at Vaktmesterkompaniet holder til i Krokstadelva. Herfra skal deler av kontrakten styres og det har stor betydning for lokale entreprenører.
Del:
Annonse