25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Gjennom en testamentarisk gave settes kommunen i økonomisk stand til å bygge en ny bru til Hagaøya og ruste opp områdene her. (Foto: Google)

Stor testamentarisk gave gir til bru til Hagaøya

En stor testamentarisk gave gjør det mulig for kommunen å lage bru over til Hagaøya og tilrettelegge den for friluftsliv for innbyggerne. Ordfører Knut Kvale er svært glad og takknemlig over gaven og mulighetene det åpner for.
Annonse

Det er Erik Østerud og Ingjerd Haugen Kopstad som har skrevet i sitt testamente at en stor og moderne leilighet på Loesmoen gis i gave til Øvre Eiker kommune for å tilrettelegge for friluftslivet på Hagaøya.

Den testamentariske gaven inkluderer også en betydelig kontantsum fra Erik Østerud. Gaven er til befolkningen, og det er ønske om at planleggingen skjer i nært samarbeid med representanter for innbyggerne på Loesmoen, melder kommunen.

Annonse

Kun tilgjengelig med båt
Hagaøya er ca. 400 dekar stor og er skilt fra naboøya Nedre Sandøra med et smalt sund. Kommunegrensa mot Drammen ble justert i 2021, slik at hele øya nå ligger i Øvre Eiker kommune.

Hagaøya er i dag kun tilgjengelig med båt. Bruken knyttet til friluftsliv er derfor svært begrenset. Øya er flat og har en variert vegetasjon, men manglende bruk og skjøtsel gjør at vegetasjonen i stor grad er i dårlig forfatning.

Hagaøya skal få bru og bli tilrettelagt for alle takket være testamentet til Erik Østerud og Ingjerd Haugen Kopstad.

Tidligere nei til bru
Det har vært mange initiativ og mye engasjement for å få bygd bru og tilrettelagt for friluftsliv og bruk av øya. I 2012 behandlet kommunestyret sak om bygging av bru, men kommunestyret vedtok å si nei til bygging, begrunnet i kommuneøkonomien og at universell utforming ikke kunne oppnås før det var bygd ny bru til Nedre Sandøra.

Ny universelt utformet bru i den øvre enden av Nedre Sandøra er i ettertid bygd, og det er gitt statlig tilskudd til brua, til stier, lys og øvrig tilrettelegging.

– Storslått gave
Ordfører Knut Kvale er svært glad og takknemlig over gaven og mulighetene det åpner for.

– Det er en storslått gave som Østerud og Haugen har gitt gjennom sitt testament. Ny bru og tilrettelegging vil gjøre at mange flere snart vil kunne bruke dette fine området på Loesmoen til turer og flotte naturopplevelser, sier han.

Det er i dag bru over til Nedre Sandøra, men om denne blir oppgradert er usikkert. Det finnes en ny bru i den nord-vestlige enden av denne øya.
Del:
Annonse