11. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Flesberg og Øvre Eier har det høyeste legemeldte sykefraværet i Vest-Viken og ligger langt over landsgjennomsnittet. (Illustrasjon)

Økt sykefravær med Flesberg og Øvre Eiker på topp

Flesberg kommune troner på toppen av statistikken for det legemeldte sykefraværet i andre kvartal i år. På en solid andreplass finner vi Øvre Eiker. Mens Flesberg har en økning på 24,1 prosent, har Øvre Eiker en liten nedgang på 1,4 prosentpoeng.
Annonse

Øvre Eiker har i alle år ligget høyt på statistikken og det legemeldte sykefraværet. Ingen har klart å forklare hvorfor det er slik,  en flere sosiale faktorer er trukket fram som en mulig årsak.

I 2. kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet på 4,8 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 3,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. I Viken fylke var sykefraværet på 5,3 prosent (+4,1 %), mens det i landet som helhet var på 5,2 prosent (+1,8 %).

Annonse

Sammen med sykemeldinger som følge av luftveissykdommer, er det diagnosegruppen allment og uspesifisert som utgjør størstedelen av økningen i sykefraværet.

Region Vest-Viken
Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Flesberg med 6,5 prosent, Øvre Eiker med 6,0 prosent, Ringerike med 5,6 prosent og Drammen med 5,4 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Nore og Uvdal med 3,5 prosent og Gol med 3,8 prosent.

Økning i sykefraværet i nær alle aldersgrupper
Det har vært en økning i sykefraværet i alle aldersgrupper.  I aldersgruppen 16-19 år var økningen på 13,8 prosent. I aldersgruppen 20-29 år var økningen på 5,0 prosent, i aldergruppen 30-39 år 2,9 prosent, i aldersgruppen 40-49 år 3,7 prosent, i aldersgruppen 50-59 år 1,9 prosent, mens for de mellom 60 til 69 år var økningen på 5,2 prosent.

Sykefraværet for kvinner var på 6,4 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,5 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor, var det en økning for begge kjønn. Menn hadde den største økningen (+4,3 %), mens kvinner hadde en noe mindre økning (+2,8 %). En del av nivåforskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisning.

Næringer
Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 7,8 prosent. Deretter fulgte undervisning med et sykefravær på 5,6 prosent. Sammenlignet med 2. kvartal 2021 var det kun nedgang i sykefraværet i to næringer, jordbruk, skogbruk og fiske (-10,1 %) og bergverksdrift og utvinning (-0,1 %). Den største økningen i sykefravær sammenlignet med 2. kvartal 2021 finner vi i næringene offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring (+16,5 %) og finansierings- og forsikringsvirksomhet (+13,7 %)

På grunn av sesongsvingningene, sammenlignes sykefraværet med utviklingen innenfor samme kvartal fra år til år. Det er Nav som lager denne statistikken.

Legemeldt sykefravær etter kommune, sykefraværsprosent
2. kvartal202020212022Endrings-prosent
3005 Drammen5,55,35,43,3
3006 Kongsberg4,14,64,73,2
3007 Ringerike5,75,65,6-0,5
3024 Bærum3,83,84,05,5
3025 Asker4,34,44,87,9
3038 Hole4,64,74,7-0,7
3039 Flå6,04,14,714,6
3040 Nesbyen3,85,94,7-21,1
3041 Gol3,84,13,8-6,6
3042 Hemsedal4,93,84,724,8
3043 Ål4,44,85,310,4
3044 Hol4,95,54,9-11,0
3045 Sigdal4,85,15,46,5
3046 Krødsherad5,55,14,7-7,1
3047 Modum5,85,75,4-6,6
3048 Øvre Eiker6,16,06,0-1,4
3049 Lier5,05,05,25,0
3050 Flesberg4,95,36,524,1
3051 Rollag5,05,65,2-6,7
3052 Nore og Uvdal3,94,93,5-29,0
3053 Jevnaker5,85,65,2-7,8
NAV Vest-Viken4,74,74,83,3
Viken5,15,15,34,1
Landet5,05,15,21,8
Del:
Annonse