19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Et samarbeid mellom innvandrerrådet og Røde Kors skal gi bedre besøkstjeneste. Her ser vi (f.v.) Fareshta Shaheed, Syeda Nasim Rizvi, Bijan Gharahkhani og Jane Grøtting.

Samarbeidsprosjekt skal gi bedre besøkstjeneste

Et viktig samarbeid ble før helgen inngått mellom Buskerud Innvandrerråd og Røde Kors. Prosjekt internasjonalt vennskap er født i Drammen kommune.
Annonse

Samarbeidet vil være nyskapende og nytenkende. I 2018 ble det foretatt en kartlegging av behov de neste 20 årene som visste at andelen eldre ville doble seg i Drammen kommune. 2020 startet prosjekt besøkstjeneste med prosjektleder Jane Grøtting som ansatt tilrettelegger.

Prosjektet skulle styrke besøkstjenesten i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik Røde Kors. Etter 2,5 år er det nå god aktivitet i alle Drammens 10 kommunedeler, men ser en utvikling av behovene som de frivillige ikke kan dekke. Det er behov for frivillige med språkkunnskaper utover norsk.

Annonse

Drammen er en storkommune hvor 28 prosent av innbyggerne er ikke etnisk norske. Våren 2022 inngikk da prosjekt besøkstjeneste og migrasjon ved ansatt Parviz Salimi et samarbeid. Fareshta Shaheed ble involvert tidlig og hun tok fort ansvaret for synliggjøring og profilering.

Torsdag har de hatt sitt første samarbeidsmøte. Til stede var Bijan Gharakhani og Nasim Rizvi fra Buskerud Innvandrerråd, fra Røde Kors var gruppeleder i prosjekt besøkstjeneste Fareshta Shaheed og ansatte Parviz Salimi og Jane Grøtting.

Det vil nå være viktig å rekruttere nye frivillige med minoritetsbakgrunn. De vil lage en film som vil informere om samarbeidet. De skal være synlige på arrangement i regi av Buskerud Innvandrerråd og Flerkultureltråd i Viken i tiden fremover. Det vil bli laget brosjyrer oversatt til flere språk blant annet pakistansk og tyrkisk og samarbeidet skal profileres i media.

De nye frivillige som melder seg vil få gratis kurs i førstehjelp, psykososial førstehjelp, introduksjon i Røde Kors og temakurs besøkstjeneste. Alle frivillige vil være forsikret i Røde Kors når de er aktive i prosjekt internasjonalt vennskap og vil få Røde Kors tøy til bruk ved besøk.

Vi ser frem til samarbeidet vi nå har startet på. Vi skal møte fremtidens behov i Drammen og ser dette som ett nybrottsarbeide som helt sikkert vil bli en nasjonal satsning etter hvert. Det at vi i prosjekt besøkstjeneste i Drammen og Buskerud Innvandrerråd skal få lov å sammen få informert om besøk en til en hjemme eller besøk på institusjon til ensomme fra 18 år og oppover er veldig flott, sier Bijan Gharahkhani til Eikernytt.no.

Han mener dette vil være en flott mulighet til å nå ut til de som ikke vet at besøkstjenesten eksisterer, men også nå ut til de som kunne tenke seg å bli besøksvenn i Røde Kors.

– Frivilligheten er i endring og dette er en veldig fin og riktig endring for frivilligheten i besøkstjenesten i Drammen kommune. Vi skal nå nye grupper, vi skal være troverdige og bruke tid. Samarbeide med moskeene, informasjon bør gå gjennom trossamfunn, kulturforeninger og helsetjenesten, sier han.

Del:
Annonse