23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nærmere 1.000 elever ved 20 videregående skoler får nå prøve seg på forskning i den nasjonale konkurransen Holbergprisen i skolen. Eiker VGS er blant dem.

Eiker-elever skal delta i nasjonal forskningskonkurranse

De 20 videregående skolene som får delta i forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen i år, er valgt ut. Blant dem finner vi Eiker Videregående skole.
Annonse

I skoleåret 2022 – 2023 får nærmere 1.000 elever ved 20 videregående skoler over hele landet prøve seg på forskning i den nasjonale konkurransen Holbergprisen i skolen.

Konkurransen gjennomføres innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag og administreres av Holbergprisen, som er en internasjonal forskningspris innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi.

Annonse

Fagjuryen velger ut deltagerskolene ut fra kriterier som faglig perspektiv, motivasjon, geografisk spredning, elevtall og befolkningstetthet. Årets søkermasse er stor, og hele ni av skolene har aldri søkt tidligere.

Etter søknadsfristens utløp 1. oktober er det valgt ut 20 deltagerskoler, noe som inkluderer både tidligere deltagerskoler og førstegangssøkere. For første gang er det også med to samiske skoler i konkurransen.

– Det er gledelig med et spennende mangfold i årets søkerskoler, både med tanke på geografi, skoler og fag. Vi i juryen gleder oss allerede til å lese forskningsprosjektene som leveres til våren, sier juryrepresentant Jørn Ljunggren.

Dette er deltagerskolene for skoleåret 2022/ 2023 i vårt område:
• Drammen videregående skole, Viken
• Eiker videregående skole, Viken

Et innholdsrikt forskningsår:
Lærere og elever som deltar blir fulgt tett opp igjennom høsten og våren. Som en oppstart for prosjektet blir alle deltagende lærere invitert til det årlige lærerseminaret i Bergen 2. og 3. november.

Etter dette seminaret vil Holbergprisens sekretariat besøke alle skolene for å møte elevene, svare på deres spørsmål og høre tankene deres om forskningstemaer og prosjektene de vil gjennomføre. Alle skolene blir også tildelt en forskerkontakt fra et universitet eller en høyskole i nærheten av skolen. Denne forskeren vil veilede elevene gjennom prosessen.

Innleveringsfristen er 1. april. Etter at de opptil 60 bidragene er innsendt, bestemmer juryen hvem som kommer på første-, andre- og tredjeplass. Juryen velger også ut årets vinner av lærerprisen, som er en anerkjennelse av lærerens viktige rolle.

Finalistene i Holbergprisen skolen blir invitert til den tradisjonelle Holberguken i Bergen i juni, der de blir hedret sammen med mottagerne av Holbergprisen og Nils Klim-prisen.

Del:
Annonse