2. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Vi bruker mer hostedempende og midler mot tett og rennende nese nå enn før pandemien, sier fagdirektør Hanne Andresen. (Foto: Shutterstock)

Vi snørrer og hoster mer enn på lenge

Nordmenn snørrer, hoster og harker mer enn på mange år. Midler til behandling og lindring av forkjølelse er tilbake på 2019-nivå, og vel så det.
Annonse

Det viser tall Apotekforeningen har innhentet fra Farmloggs legemiddelstatistikk.

– Når vi ser på summen av alle hostedempende legemidler, midler mot tett eller rennende nese og midler mot halsplager, ser vi at antall pakninger som er solgt hittil i år er høyere enn på samme tidspunkt i 2019, sier Hanne Andresen, fagdirektør i Apotekforeningen.

Annonse

Hittil i 2022 er det solgt 3,8 millioner pakninger av disse legemidlene i norske apotek, mot 2,4 millioner pakninger i fjor*.

Andresen forteller at forbruket av slike legemidler er ca. 60 prosent høyere enn i fjor, og nesten 10 prosent høyere enn «normal-året» 2019. Sammenlignet med 2020 da pandemien kom i mars, er forbruket omtrent 35 prosent høyere, målt i antall pakninger.

– Det er åpenbart at de smittereduserende tiltakene vi levde med i fjor og i forfjor førte til at færre ble forkjølet. Utover våren og sommeren i år har vi sett en markant økning i kunder som går til apoteket og kjøper midler for å lindre symptomene vi får ved forkjølelse. Sammenlignet med 2019 er faktisk salget 25 prosent høyere i vår- og sommermånedene i år, sier Andresen.

Brukes også mot korona
Hun minner også om at mange av disse midlene brukes til å lindre plager ved koronasykdom. I 2022 har det vært mye spredning av både korona og forkjølelse, som kan forklare den ekstra store bruken av forkjølelsesmidler.

De fleste forkjølelsesmidlene er reseptfrie legemidler.

*Flere av de reseptfrie legemidlene selges også utenom apotek. Tallene i denne artikkelen gjelder kun salg gjennom apotek i perioden januar til september.

Forbruket av «forkjølelseslegemidler» er ca. 60 prosent høyere enn i fjor, og nesten 10 prosent høyere enn «normal-året» 2019. Det viser tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

Del:
Annonse