23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

RAMMER MANGE: I løpet av livet vil halvparten av oss oppleve en psykisk lidelse. Alkohol kan utløse og forsterke eksisterende psykiske utfordringer. (Foto: Bård Gundersen)

Nordmenn demper psykiske plager med alkohol

1 av 5 har brukt alkohol fordi de har vært nedstemt, stresset eller for å dempe personlige problemer. – Det kan gjøre vondt verre, advarer alkovettleder.
Annonse

Tallene kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Ipsos og gir grunn til bekymring, ifølge alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Hver femte nordmann har drukket alkohol for å dempe vanskelige følelser. Alkohol er beroligende og kan i noen tilfeller fjerne et ubehag der og da. Men på sikt vil det kunne forsterke plagene og utløse nye, sier Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til.

Annonse

Skummel spiral
I løpet av livet vil rundt halvparten av oss oppleve en psykisk lidelse. Alkohol kan utløse og forsterke eksisterende psykiske utfordringer, og har sammenheng med blant annet angst og depresjon.

– Det er fare for at de psykiske plagene blir sterkere over tid dersom vi bruker alkohol som en form for selvmedisinering. I tillegg vil vi kunne behøve mer alkohol for å få tilsvarende dempende effekt som vi hadde i begynnelsen, og inntaket vil kunne øke. Resultatet kan bli en ond sirkel hvor vi drikker mer og mer, og får det dårligere og dårligere, sier Kaski.

Hun understreker også at det er risiko for at det ikke bare at alkoholen som påvirker den psykiske helsen, men at det også kan gå andre veien.

– En depresjon kan også utløse utfordringer med alkohol, og være med på å lede til et alkoholproblem. Studier viser at om lag 30 prosent av pasienter med alvorlig depresjon, også har et samtidig rusproblem.

Farlig uvitenhet
10. oktober ble FNs verdensdag for psykisk helse markert. Generalsekretæren i Av-og-til mener det var en god anledning til å minne flere om farene ved å drikke alkohol fordi vi har det vondt eller vanskelig.

– Våre undersøkelser viser at svært få kjenner til sammenhengen mellom alkohol og for eksempel depresjon og angst. Dessverre er det ikke slik at – det vi ikke vet har vi ikke vondt av. Når det gjelder alkohol og psykisk helse er det motsatt. Vi må få vite hva vi må passe oss for, før det går for langt, mener Kaski.

Del:
Annonse