10. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Helge Aasen kjørte buss i sommer i forbindelse med Sommerkvikk. Nå starter en gratis buss opp igjen for ukrainske flyktninger.

Tilbyr gratis buss til og fra aktiviteter i Øvre Eiker

Øvre Eiker idrettsråd har mottatt signaler fra blant annet Øvre Eiker ungdomsråd, Øvre Eiker Eldreråd, kommunens pensjonistforeninger og et pilotprosjekt på Ormåsen om at transport til og fra aktiviteter er et savn i Øvre Eiker. Det blir det en bedring på nå – i hvert fall hver fredag fram til jul.
Annonse

Øvre Eiker idrettsråd har fått tildelt tre ulike tildelinger fra Norges idrettsforbund for å inkludere ukrainske innbyggere inn i eksisterende aktiviteter i Øvre Eiker.

– Vi kastet oss rundt i våres og tenkte at her må vi bidra inn med å få til det vi kan. Øvre Eiker kommune har fått mange nye innbyggere og et av Øvre Eiker idrettsråd sitt ansvar er å tilrettelegge for aktivitet og sunn drift ute blant klubbene i rådet vårt. Totalt har Øvre Eiker idrettsråd mottatt 300.000 kroner som nå fordeles ut på aktivitetsskapende tiltak med fokus på inkludering i Øvre Eiker, sier leder i Idrettsrådet, Hanne Lyngaas.

Annonse

Adrian Tollefsen har engasjert seg sterkt i tilbudene til de ukrainske flyktningene i Øvre Eiker. Han mener kommunen nå må være en av landets beste å komme til med alle tilbudene som det nå legges opp til. Adrian sier også at det er prisverdig at idretten søker om slike midler som gjør dette mulig og berømmer samarbeidet i kommunen og foreningen Øvre Eiker for Ukraina.

Kort om innholdet som kan skapes for disse midlene:
Et av søknadene er økt bruk av E-sport anleggene i kommunen og aktivisering av både voksne og barn. I tillegg har vi mottatt øremerkede midler til aktivitetskontingenter og personlig utstyr som vi setter opp som en tildelingsordning direkte til lag og foreninger som er tilknyttet Øvre Eiker idrettsråd.

Flere av idrettslagene våre opplever stor tilgang av nye innbyggere som ønsker seg en aktiv hverdag for seg selv og barna sine og de ønskes velkommen med åpne armer hos klubbene. Samtidig vet vi at det ikke alltid er like lett å få innbetalt de midlene det koster å drifte tilbudet. En del nye medlemmer har også mange andre hensyn de skal ta tak i en ny hverdag.

Vi har tett og god dialog med Nav Øvre Eiker og deler informasjon om ordningen vi har mottatt midler til som er området og begrenset på nasjonalitet, slik at ansvaret til kommunen om å innfri rett til en fritidsaktivitet for barn under 19 år ikke blir lagt over på våre skuldre i framtiden.

Vi vil evaluere den nye tildelingsordningen på nyåret, men opplever at klubbene er glade for de kan søke om midler direkte til oss og derved slippe å jobbe med hver enkelt deltaker som krever en stor del mer av frivillige ressurser. Ordningen vil være tilgjengelig fra midten av oktober.

Tildelingen inkluderer også ansettelse av koordinator som kjenner den ukrainske kulturen og språket og fungerer som praktisk brobygger mellom deltakere og de ulike idrettslagene og foreningene. Vi har god kontakt med Foreningen Ukraina for Øvre Eiker for Ukraina gjennom flere kanaler slik at vi får spredt informasjon og sikrer deltakelse på deres språk .

Øvre Eiker idrettsråd har jobbet på spreng de siste ukene med å få opp aktivitetene som hører innunder tildelingene.

Her er kort om de ulike tilbudene
Gratis Ruslebuss til E- Sport kafé i Skotselv på fredager: Fredag 14. oktober starter det opp gratis ruslebuss med oppsatt rute til lavterskeltilbudet E- sport Kafé i Skotselv. Tilbudet er et ungdom- og voksent tilbud for deltakere over 15 år og drives av Bakke IF avdeling Eiker E- Sport.

Bussen er tilgjengelig for alle, men det er førstemann til mølla og 15 sitteplasser. Vi jobber med en mer permanent digital billettordning, men det har vi ikke midler til i pilotfasen.

Samarbeid med Frivilligkorpset på Eikertun
Øvre Eiker idrettsråd og FRIK fant hverandre tidligere i sommer med ekstra transport til Sommerskolen Sommerkvikk. Vi fant ut at denne mobilitetsløsningen måtte vi bygge videre på.

– Denne måten og samarbeid på er etter vår oppfatning et godt eksempel på et bærekraftig samarbeid med store ringvirkninger utover det selve mobilitetsløsningen skaper, sier leder i Øvre Eiker Idrettsråd, Hanne Lyngaas.

Dette sier leder av Frivilligkorpset på Eikertun, Bjørg Andreassen om samarbeidet:

– Det var veldig hyggelig å bli forespurt om å kjøre barn og unge som skal delta på organiserte aktiviteter i Øvre Eiker i regi av Øvre Eiker idrettsråd sine lag og foreninger. For oss er det ekstra hyggelig å få ta del i planleggingen av dette flotte lokale tilbudet drevet av og for frivilligheten i Øvre Eiker kommune. Våre frivillige sjåfører, som ukentlig er med å bidra inn til gode tilbud for hjemmeboende og beboere på Eikertun syntes det er spennende å få ta del i denne utvidede mobilitetsløsningen. Overskuddet av tildelingsmidlene vi får fra Øvre Eiker idrettsråd for å bidra inn i dette tilbudet går tilbake til utvidet tilbud for eldre i Øvre Eiker kommune.

Internettkafe i idrettshallen
Øvre Eiker idrettsråd starter opp utvidet tilbud og økt bruk av E-sport lokalene til Hokksund idrettsforening for voksne ukrainske nyinnflyttede innbyggere på lørdager fram til jul.

Lokalene stilles til disposisjon og det vil være til stede en ungdomstrener som bistår med opplæring. I tillegg vil den ansatte flerspråklige koordinatoren være aktivt med å bidra inn for å skape innholdet i tilbudet de neste ukene.

Norge er et høydigitalt samfunn og flere nye innbyggere opplever manglende datakunnskaper for å kunne mestre den nye hverdagen. Øvre Eiker idrettsråd har bidratt inn med midler til flere Office lisenser på spillemaskinene slik at bruken kan kombineres med både spilling og praktisk trening av digitale ferdigheter. Videre tilbyr vi kafé og en sosial møteplass i et attraktivt miljø som stimulerer til økt fysisk aktivitet for barn og unge.

– Vi har erfaringer med flere av våre nye innbyggere fra sommerskolen og tenker at innholdet i dette tilbudet skapes best mellom deltakere og Hokksund idrettsforening sammen de neste ukene, sier Hanne Lyngaas i Øvre Eiker idrettsråd.

– Drømmen vår er å få opp en fast ordning til en rekke organiserte aktivitetstilbud for både unge og eldre. Heldigvis har vi mange klubber og foreninger i idrettsrådet som har gode aktivitetstilbud og som har ledig kapasitet til flere som vi kan koble transportløsningen vår på etter hvert, sier hun.

Lyngaas mener vi kan ikke vente på at Brakar endrer bussruter eller andre offentlige kommunikasjonstilbud for å få ungdom og eldre opp og ut av sofaen, ensomheten og ønske om å høre til i et felleskap når det ropes på et slik tilbud fra mange hold. Vi opplever at initiativene våre heies på og fram av ansvarlige for både kultur og helse i Øvre Eiker kommune.

Del:
Annonse