15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En mann er tiltalt for grovt bedrageri av en statlig refusjonsordning for gass gjennom Isovator i Hokksund. Ingen ansatte har noe med bedrageriet å gjøre.

Mann tiltalt for grovt heleri av fluorholdig gass gjennom Hokksund-firma

(Oppdatert 10.10.22 kl. 13.15) Økokrim har tiltalt en mann for grovt heleri av innsmuglet fluorholdig gass til en verdi av minst 11 millioner kroner, samt grovt bedrageri av en statlig refusjonsordning for gass. Bedrageriet har skjedd gjennom selskapet Isovator – Stiftelsen Returgass i Hokksund. Ingen av de ansatte har hatt noe med bedrageriet å gjøre.
Annonse

Mannen har, ifølge tiltalen, over en periode på flere år kjøpt drøyt 3.600 kilo fluorholdig gass. Den skal ha blitt innført til Norge uten nødvendig tillatelse fra Miljødirektoratet og uten å betale særavgift, melder Økokrim på sine nettsider.

Fluorholdige gasser har store negative konsekvenser for klimaet og er derfor undergitt strenge restriksjoner. I tillegg til krav om tillatelse, må det ved import betales en svært høy særavgift til myndighetene. Hvis mannen skulle ha kjøpt gassene lovlig i Norge, ville de ha kostet minst 11 millioner kroner, hvorav særavgiften alene ville utgjort nærmere åtte millioner kroner.

Annonse

Etter å ha kjøpt den innsmuglede gassen, skal mannen ha levert den til en statlig refusjonsordning for fluorholdige gasser. Firmaet som ble brukt er Isovator og Stiftelsen Returgass på Horgen i Hokksund.

Dermed skal han ha fått utbetalt refusjon han ikke skulle hatt, og påført Miljødirektoratet et tap på ca. 4,3 millioner kroner.

– Smugling av fluorholdige gasser er et omfattende problem i Europa og dette er den første saken vi har avdekket i Norge, sier politiadvokat Ida Sletsjøe, som bekrefter overfor Eikernytt.no at det er Hokksund-bedriften Isovator -Stiftelsen returgass det dreier seg om.

– Det er alvorlig å misbruke en statlig refusjonsordning. Myndighetene bruker hvert år store summer på tilskudds- og refusjonsordninger som skal ivareta ulike miljøformål, og det må reageres strengt ved misbruk av disse ordningene, sier Sletsjøe.

Økokrim etterforsker også to andre personer i samme sakskompleks.

Etterforskningen ble innledet som følge av et tips fra Miljødirektoratet.

Glad for at det oppdages
Daglig leder i Isovator, Lisbeth Solgaard, sier i en kommentar til Eikernytt.no at hun er glad for at slike svindelforsøk blir oppdaget. Hun understreker at de har flere kontrollrutiner som gjør at forsøk på å få ut refusjon fra myndighetene skal være nærmest umulig.

– Stiftelsen Returgass kun har mottatt gassen og at vi har jobbet aktivt sammen med Miljødirektoratet og økokrim for å avsløre mannen, understreker daglig leder.

Politiadvokat Ida Sletsjøe understreker at ingen av de ansatte på bedriften er blant de mistenkte eller siktede i denne saken. Mannen som er siktet er norsk statsborger, mens de to andre er utenlandske statsborgere.

Fakta
Refusjonsordningen til Miljødirektoratet er et miljøtiltak for å redusere utslipp av fluorholdige gasser, ved at de tar imot og destruerer fluorholdige gasser som ikke lenger kan brukes. Ved levering får du refundert særavgiften som skulle ha vært betalt ved import til Norge. Miljødirektoratet utbetalte i 2021 over 100 millioner kroner for refusjon av fluorholdige gasser.

Del:
Annonse