12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Snapchat, TikTok og YouTube er de mest populære sosiale mediene for barn og unge å få nyheter fra. (Foto Medietilsynet/15 sekunder)

Barn og medier 2022: De fleste barn og unge får med seg nyheter

97 prosent av 9–18-åringer får med seg nyheter, viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022. TV og sosiale medier er plattformene som brukes av flest barn og unge når de konsumerer nyheter.
Annonse

– Det er veldig bra at en så stor andel unge følger med på nyheter, men det er noe problematisk at sosiale medier er en så sentral nyhetsplattform blant de yngste. Disse tjenestene formidler ofte nyheter kortfattet og uten kontekst, og de har heller ingen redaktør som kvalitetssikrer innholdet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Andelen som ikke får med seg nyheter i det hele tatt, er lavest blant de yngste. Blant tenåringene oppgir så godt som alle (98–99 prosent) at de får med seg nyheter ofte eller av og til, mot 94 prosent blant ni- og tiåringene.

Annonse

Undersøkelsen gir ingen informasjon om hva som er den opprinnelige kilden når barn og unge ser, hører eller leser nyheter i sosiale medier. I undersøkelsen er det overlatt til respondentene selv å definere hva en nyhet er. Respondentene eksponeres ikke for noen definisjon i forkant av sine svar. Med andre ord har de ulike respondentene trolig lagt til grunn ulike definisjoner av nyhetsbegrepet.

TV og sosiale medier er mest brukt
Totalt for barn mellom 9 og 18 år er det størst andel som bruker TV for å få med seg nyheter (89 prosent), sosiale medier kommer hakket bak med 88 prosent. Det er en betydelig større andel som oppgir at de bruker sosiale medier ofte for å få med seg nyheter (56 prosent), enn som bruker TV ofte til nyhetskonsum (37 prosent).

Blant de yngste barna bruker den største andelen TV for å følge med på nyheter (86 prosent av 9–11-åringene), mens tenåringene stort sett følger nyheter i sosiale medier (95 prosent av 15–18-åringene). Snapchat, TikTok og YouTube er de tre mest populære tjenestene når 9–18-åringer konsumerer nyheter i sosiale medier.

Barn og unge er mest interessert i globale nyheter
Barn og unge er mest interessert i nyheter fra utlandet, deretter følger nyheter fra Norge, og sist lokale nyheter.

– Internett gjør at vi daglig eksponeres for hele verden. Undersøkelsen viser at barn og unge ser ut til å være mer opptatt av det globale perspektivet enn det lokale. Det kan ha både positive og negative sider, sier Velsand.

Medietilsynets undersøkelse viser også at NRK, VG, TV 2 og lokalavisene er redaktørstyrte nyhetsmedier som brukes av mange barn og unge.

– Det er bra at en høy andel følger nyheter i redaktørstyrte medier, som er en viktig motvekt til falske nyheter i sosiale medier, avslutter Velsand.

Om barn og unges nyhetsbruk
• De aller fleste 9–18-åringer forholder seg til nyheter i større eller mindre grad: 97 prosent får med seg nyheter. En høyere andel tenåringer får med seg nyheter sammenlignet med yngre barn.

• Sosiale medier og TV er de vanligste kanalene for nyhetsoppdateringer for 9–18-åringer: 89 prosent får med seg nyheter ofte eller av og til på TV, mens 88 prosent får med seg nyheter fra sosiale medier.

• Snapchat, TikTok og YouTube er de sosiale mediene en høyest andel 9–18-åringer får med seg nyheter fra.

• NRK, VG og TV 2 er viktige redaktørstyrte nyhetsmedier for barn og unge.

• De nære relasjonene spiller en vesentlig rolle i barn og unges nyhetsoppdatering: 93 prosent av 9–18-åringene får med seg nyheter fra foreldrene, 91 prosent fra venner og 87 prosent fra lærere/skolen.

• Nyhetstypene flest barn og unge definerer som interessante, er nyheter fra utlandet (57 prosent), deretter følger nyheter fra Norge (51 prosent) og lokale nyheter «fra der jeg bor» (49 prosent).

Data er samlet inn og bearbeidet av Kantar Public på oppdrag fra Medietilsynet.

Del:
Annonse