20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bokostnadene har økt betraktelig de siste årene. Øvre Eiker ligger på en 7. plass i Buskerud mens Drammen ligger på en 4. plass i bokostnader. (Illustrasjon)

Lier dyreste kommune i Buskerud – Øvre Eiker på en syvende plass

Lier er den dyreste kommunen i Buskerud. Bokostnadene i kommunen har steget med hele 19 prosent fra 2021 til 2022. Øvre Eiker ligger på en syvende plass og har hatt en økning på 18 prosent.
Annonse

– Nå må kommunene passe på utgiftsnivået så ikke husholdningene får det enda verre, sier Knut Weltz fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Det er store forskjeller mellom kommunene i hva det koster å bo. I Buskerud er Lier den dyreste kommunen foran Hole og Hemsedal. Drammen kommer på fjerdeplass. Nore og Uvdal er den billigste kommunen i Buskerud å bo i. Hele 34.200 kroner skiller den dyreste og billigste kommunen i fylket. Dette viser ferske tall fra den årlige Bokostnadsindeksen fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Annonse

Du kan sjekke og sammenligne din kommune her: www.huseierne.no/bokostnad

Mye dyrere å bo
I Lier har bokostnadene steget 19 prosent på et år. Det betyr at det i snitt er 26.400 kroner dyrere for innbyggerne i Lier å bo der. Alle fire kommunene på toppen av listen i Buskerud har økninger på over 25.000 kroner årlig.

– Dette er svært høye tall. Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte renter, strømpriser, økte kommunale avgifter, vedlikehold og generell prisoppgang. Vi frykter for husholdningenes økonomi i månedene og årene fremover, sier Knut Weltz, distriktsleder i Buskerud.

Huseiernes bokostnadsindeks inkluderer:
• Eiendomsskatt
• Kommunale gebyrer
• Energikostnader
• Rentekostnader
• Forsikring
• Vedlikeholdskostnader

I Buskerud er det først og fremst økte renteutgifter og høye strømpriser som bidrar til de økte bokostnadene. Men også økte kommunale avgifter er med på å dra bokostnadene opp.

Ber politikerne bremse kostnadsveksten
Også neste år fortsetter bokostnadene å stige. I 2023 øker de med 16 prosent på landsbasis, ifølge prognosene i Huseiernes Bokostnadsindeks.

– Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Det vil true den norske boligmodellen dersom den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Knut Weltz.

Han har en oppfordring til lokalpolitikere i Buskerud:
– Politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten for fortsatt å gjøre det mulig for husholdninger med ordinær økonomi å kjøpe, eie og ta vare på hjemmet sitt, sier Knut Weltz.

Han mener lokalpolitikerne blant annet må sørge for at det er effektivitet i kommunal drift, slik at de kommunale avgiftene ikke bidrar til ytterligere forverring av husholdningenes hverdag.

Knut Weltz, distriktsleder i Huseierne i Buskerud er alvorlig bekymret for de økte bokostnadene og økningen i dem fra år til år.

Ønsker avgiftsfritak
Dette er femte år på rad at Huseierne legger frem Bokostnadsindeksen som viser hvor mye det koster å eie og bo i sin egen bolig. Fra 2017 har bokostnadene økt sammenhengende.

– Når det blir så dyrt å eie og bo i sin egen bolig, er vi redde for at husholdningene ser seg nødt til å knipe inn på vedlikeholdet av boligene sine. Samtidig er det behov for energieffektiviseringstiltak for å spare strøm.

Distriktslederen mener det vil være lønnsomt for samfunnet å stimulere til energieffektivisering. Huseierne har foreslått at innkjøp av isolasjonsmateriale, vinduer og dører fritas for merverdiavgift i en tidsbegrenset periode.

Så mye koster det å bo i kommunene i Buskerud

Bokostnadene er beregnet for en vanlig enebolig på 120m2, og omfatter, eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.

Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2022. Tallene fra SSB, Finans Norge, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse for Huseierne.

Så mye koster det å bo i kommunene i Buskerud (kroner)

Kommune20212022Endring i %
Lier134.011159.64919
Hole132.901159.31720
Hemsedal132.905158.72419
Drammen132.057157.03719
Ringerike126.583147.58317
Flesberg126.320144.37514
Øvre Eiker122.569144.14318
Kongsberg121.639143.11718
Jevnaker123.110142.00015
Modum119.805139.13516
Sigdal120.155137.84515
Rollag118.240135.85615
Gol118.015134.48814
Krødsherad115.692131.62214
Hol113.844131.85016
Ål113.774130.09514
Nesbyen113.325128.92010
Flå115.907126.96410
Nore og Uvdal109.683125.43414
Del:
Annonse