10. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Styringsgruppa for Rocket Man i Øvre Eiker. F.v. Finn Erik Johannessen, Ola Kvale og Ingeborg Gjone Kvale.

Rocket Man: Nytt ungdomsprosjekt starter på nyåret etter modell fra Eidanger

Et tragisk overdosedødsfall blant ett av medlemmene til Eidanger Idrettslag var starten på prosjektet Rocket Man. Det er blitt en suksess der 20 ungdommer får et helt unikt tilbud. Nå kommer dette tilbudet også til Øvre Eiker etter initiativ fra Ola og Ingeborg Kvale.
Annonse

Jens Lunde Tusvik var en av ildsjelene i idrettslaget. Han bidro som aktivitetsleder og mentor i mye av dette arbeidet. Men i januar 2020 fikk idrettslaget den triste beskjeden om at Jens var gått bort. Han tråkket feil og døde av en ufrivillig overdose. Han hadde tatt en tablett som viste seg å være pensla med fentanyl. Han ble bare 21 år gammel.

Dette ble opptakten til prosjektet Rocket Man og navnet er etter Elton Johns låt med samme navn. Dette var en av favorittene til Jens.

Annonse

Eidanger IL startet opp et prosjekt som skulle bedre ta vare på ungdommen i bygda. Forleden kveld var de på Eiker Scene ved Buskerud Folkehøgskole for å fortelle om hva de hadde gjort siden de fikk beskjeden om Jens sin død.

Nå er det startet en undergruppe av Rocket Man i Øvre Eiker. Bak denne satsingen er det Ola Kvale og kona Ingeborg Gjone Kvale og de har også Finn Erik Johannessen med på laget.

Ungdommer fra Eidanger fortalte om sine erfaringer – både som guider og de som trengte hjelp.

Så TV-innslag fra Eidanger
Engasjementet til Ola Kvale og kona Ingeborg startet da de så et TV-program om ungdom og rus nettopp fra Eidanger. Leo Ajkic sto bak en serie på fem programmer der det siste var om en god flokk i Telemark.

Under møtet på Darbu forleden fortalte Ola hvorfor dette programmet traff ham og grunnen til at han ville jobbe med og for ungdom i Øvre Eiker. På mange måter kjente han seg igjen i mange av problemstillingene til ungdommene. Han har som kjent greid seg veldig bra og opplevd suksess, men det var ingen selvfølge.

– Alle trenger noen å guide seg i ungdommen og det er viktig at de har noen å forholde seg til når ting blir litt vanskelig. Derfor har vi nå innledet et samarbeid med Eidanger og her lokalt er det Hokksund IL som har fått eierskapet til Rocket Man Øvre Eiker, sa Kvale.

Mange var møtt fram på det åpne møtet og prosjektet Rocket Man fikk mange lovord og støtte fra salen.

Flere støttespillere
Ved siden av HIL er det nå etablert et toårig samarbeid med lokale firmaer som sørger for finansieringen av dette prosjektet. For det er ikke gratis å sende ungdommer på ulike aktiviteter samt ha et fast tilbud gjennom idrettslaget. I Eidanger har de et årlig budsjett på vel to millioner kroner. I Øvre Eiker er finansieringen i orden for to år med vel én million hvert år, men de trenger mer om de skal kunne gi et fullverdig tilbud. Budsjettet er beregnet å bli på ca. 1,5 mill. kroner og det må derfor sendes flere søknader til ulike stiftelser, samt til kommunen.

For her handler det om å etablere en gruppe med trygge voksne som kan være med i planleggingen og driften av tilbudet. Men det er ungdommen selv som skal bestemme hva de skal være med på – innen rimelighetens grenser. I Eidanger har de romslig økonomi og har derfor kunne gi ungdommene tilbud som overnattingsturer, rafting, RIB-turer med mer, men det kan også være noe så enkelt som to personen som går en tur og tar seg en kebab.

Eidanger IL har i tillegg etablert et eget sykkelverksted som driftes av rusavhengige og tidligere rusmisbrukere. Mellom 70 og 80 prosent av de som har jobbet her, går ut rusfrie. Om dette kan etableres i Øvre Eiker også, er ikke kjent.

Tidlig innsats viktig
Alle ungdommene som er med i prosjektet Rocket Man er der helt frivillig. De kan hoppe av når som helst og det er nå ventelister i Eidanger-området for å bli ned. Ungdommene som er engasjert som aktivitetsguider, får en fast lønn pr. time de jobber innen visse begrensninger.

Skolene i området er de viktigste arenaene for å hente opp ungdommer som trenger litt ekstra hjelp. Det samme vil gjelde i Øvre Eiker, men også her vil det vær aktuelt å jobbe sammen med flere andre aktører som har med ungdommer å gjøre.

Gjennom trygge voksne og guider skal de gi ungdommen et tilbud tilpasset deres ønsker, men som også kan by på spenning og adrenalin slik mange søker i denne aldergruppen mellom 12 og 18 år.

Delegasjonen fra Eidanger gjorde inntrykk på salen med sin fortelling om hvordan det hele startet og hva de hadde fått til.

Starter i januar
Det skal nå jobbes med å få tak i de rette personene som skal drifte dette prosjektet i Øvre Eiker, både med ungdommer som guider, voksne som kan støtte opp og en prosjektleder. Målet er å starte opp i det små i januar og Ola Kvale håpet at de kunne være i full drift i løpet av 2023.

I den anledning søker de nå både trygge voksne og ungdommer til å være med og Kvale oppfordrer interesserte til å ta kontakt.

Det er opprettet en egen nettside for Rocket Man og her vil du finne mer informasjon om prosjektet i Eidanger, samt en undergruppe for Øvre Eiker.

Del:
Annonse