25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Dette er den nye logoen til Glitre og Agder Energi etter fusjonen. De valgte Å Energi etter å ha mottatt nesten 1.100 forslag.

Fikk over tusen forslag: Glitre Energi og Agder Energi blir til Å Energi

Glitre Energi og Agder Energi slår seg sammen for å skape Nordens mest fremtidsrettede konsern innen fornybar energi. Etter en omfattende navneprosess hvor ansatte i begge konsern har vært sterkt involvert har selskapene landet på å kalle det nye konsernet «Å Energi».
Annonse

-Vi har klart Å skape et navn som gir oss masse Energi, et unikt navn vi kan samle oss rundt i vår viktige rolle i den grønne omstillingen. Det er et enkelt, oppriktig og fremtidsrettet navn på et stort norsk kraftkonsern. Navnet spiller både på opphavet vårt fra vannkraften og selve bokstaven å som en del av det særnorske språket, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i en pressemelding.

Det kom inn nesten 1.100 navneforslag på konsernet og nettselskapet, noe som viser et stort engasjement fra de ansatte. Prosessen ledet frem til mange gode alternativer fra både Glitre Energi og Agder Energi.

Annonse

-Vi har funnet et navn som passer godt til oss. Jeg er utrolig stolt over engasjementet våre ansatte har vist, og den innsatsen som er gjort for å komme fram til Å Energi. Det er ekstra gøy at det er en av våre som har spilt inn navnet som vi skal bygge og skape noe nytt sammen i, sier han.

Det visuelle konseptet tar utgangspunkt i selskapsnavnet og infinitivsmerket «Å». Dette gjør selskapsnavnet både til avsender og til et aktivt element i historiefortellingen til konsernet. En historie om å gjøre en forskjell ved å handle – og at mange handlinger til sammen utgjør kraften som skal til for å skape det fornybarsamfunnet vi ønsker oss. «Å» handler derfor om hva hver og en av oss, lokalt, nasjonalt og internasjonalt kan bidra med.

-Vi i Å Energi skal bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser i Buskerud og Agder. Vi skal ha en viktig rolle i norsk og nordisk kraftforsyning, og vil vokse videre gjennom utvikling av egen virksomhet, sier Syvertsen.

Navnet for det fusjonerte konsernet vil formelt gjelde fra tidspunkt for gjennomføring av fusjonen, som er ventet i løpet av desember. Ekstern lansering av ny merkevare vil først komme på nyåret.

Del:
Annonse