18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Næringsforeningen i Drammensregionen representert ved (f.v.) Tom Wang, Cecilie Bjørgan Brunsell og Rune Kjølstad. Nå ønsker de seg flere medlemmer i Eiker-bygdene.

Næringsforeningen satser på flere møter og verver medlemmer i Eiker-bygdene

Næringsforeningen i Drammensregionen satser nå på flere ulike arrangement i Øvre og tidligere Nedre Eiker. Samtidig har de startet en kampanje for å verve flere medlemmer for å styrke sin posisjon vis a vis offentlige myndigheter.
Annonse

Det finnes flere tusen små og mellomstore bedrifter i Eiker-bygdene. Felles for de fleste er at de har mer enn nok å gjøre med sitt daglige virke. Politiske høringer og innspill til kommunen er ikke det som står høyest på agendaen i denne delen av næringslivet – de har rett og slett inne tid eller god nok oversikt over hva som skjer.

Det er her næringsforeninger som den i Drammensregionen kommer inn.

Annonse

– Det er viktig å skape gode møteplasser for næringsdrivende. Det å bli bedre kjent med andre næringsdrivende i kommunen er viktig i seg selv. Det kan også gi bedre samarbeid og nye kundeforhold, og det er et sosialt aspekt her, sier daglig leder for Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad.

Foreningen har nylig arrangert Eiker-konferansen på Vestfossen Kunstlaboratorium med 130 deltakere. Slik konferanser der næringslivet kan møtes for å få oppdatert informasjon i tillegg til å bli bedre kjent, kommer det flere av.

Det er Cecilie Bjørgan Brunsell som har ansvaret for koordinering av arrangementer i Eiker-bygdene og som er kontaktleddet mellom blant annet kommunen og foreningen, samt med de lokale ressursgruppene som erstatter de tidligere næringsrådene i den enkelte kommune.

Hun mener Eiker-området har mange spennende og bra bedrifter, men som er litt lite flinke til å fortelle om seg selv og hva de har å by på. Hun mener en dialog med kommunen blir ekstra viktig i tiden som kommer med tanke på utbygging og tilrettelegging.

Eiendomsforum
Onsdag denne uken skal kommunen arrangere Eiendomsforum i samarbeid med næringsforeningen. Her er næringsdrivende invitert til å komme for å høre mer om hvilke planer kommunen har for utbygging og den videre utviklingen i Øvre Eiker.

Som kjent er Øvre Eiker en vekstkommune med en solid befolkningsøkning. Men det setter også krav til barnehager og skoler og kapasiteten er sprengt på enkelte steder. Også den gryende eldrebølgen stiller krav til kommunen med bygging av både sykehjemsplasser og omsorgsboliger som må komme etter hvert.

Utbyggingsmuligheter
Det er stor aktivitet i næringslivet i Drammensdistriktet og selv om mange nå er skeptiske til videre vekst med tanke på energi- og transportkostnader, er det behov for nye næringsarealer.

Drammen, Lier og delvis i gamle Nedre Eiker er det lite ledige tomteområder for større etableringer. I Øvre Eiker er det derimot mye plass.

– Øvre Eier har en stor fordel foran de andre kommunene i distriktet med store næringsområder og det er viktig å få etablert flere lokale arbeidsplasser her. Vi ser et stort potensial her, sier Rune Kjølstad.

Det samme sa også den nylig avgåtte kommunedirektøren i Øvre Eiker, Trude Andresen, i forbindelse med framleggelsen av budsjettforslaget for 2023. Hun ville styrke samarbeidet med næringslivet, og la inn penger til blant annet en strategisk næringsplan. Kommunen har med dette anerkjent at de trenger flere lokale arbeidsplasser ettersom mang eikværinger pendler ut hver eneste dag.

Mange tilbud
Næringsforeningen i Drammensregionen arrangerer ca. 100 møter og samlinger i løpet av ett år. De fleste samlingene skjer naturlig nok i Drammen, men etter to år med pandemi jobbes det nå med å spre arrangementene ut i kommunene slik at organisasjonen ikke blir for drammenstung.

– Vi forsøker å finne aktuelle temaer som kan være matnyttige som det lokale næringslivet. I tillegg er konferanser med en blanding av fag og underholdning, viktig, sier markedssjef Tom Wang.

Han håper flere bedrifter i Eiker-bygdene nå ser nytten av å bli medlem, spesielt med tanke på tøffere tider og dårligere rammebetingelser for flere bransjer. I Øvre Eike er det pr. dags dato 80 medlemmer.

Han understreker også viktigheten av å bygge nettverk innen næringslivet.

Del:
Annonse