16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bjørn Tore Ødegården – Arbeiderpartiet.

Viken lyser opp veiene og rapper strømregninga fra kommunene

MENINGER: Riktig veibelysning er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Det minnes vi daglig på vi som er ute langs veiene i høstmørket. Nå er Viken fylkeskommune godt i gang med et krafttak for å oppgradere belysningen langs fylkesveiene.
Annonse

Innen utgangen av 2023 skal samtlige gamle strømtørste armaturer med mye miljøgifter være erstattet av nye moderne, intelligente, strømgjerrige og miljøvennlige LED-armaturer. 

I løpet av 2022 og 2023 skal fylkeskommunen bruke godt over 170 millioner kroner på å oppgradere 49.394 veilyspunkter til en moderne standard.

Annonse

33.288 av veilysene lyspunktene eies og driftes allerede av Viken fylkeskommune. Resten, 16.106 lyspunkter, er lyspunkter kommunene til nå har tatt ansvar for, men som Viken fylkeskommune har påtatt seg ansvaret for i fra 01.01.2023.

Med denne veilyssatsinga sikrer Viken fylkeskommune bedre og mer helhetlig veibelysning på fylkesveiene. Dette vil bidra til økt trafikksikkerhet og en mer rettferdig kostnadsfordeling mellom kommunene og fylkeskommunen. Samtidig vil nye moderne lyskilder gi vesentlig lavere energiforbruk, lavere energikostnader og mindre lysforurensning.

Viken fylkeskommune moderniserer veibelysningen og rapper strømregninga fra kommunene. I Øvre Eiker overtar fylkeskommunen strømregning og driftsansvar for 828 veilys fra kommunen. Det må være en skikkelig gladnyhet i disse litt mørke kommunebudsjettider.

Bjørn Tore Ødegården
Arbeiderpartiet
Leder samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune

Del:
Annonse