4. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Buskerudbjørnen gjenoppstår som fylkesvåpen 1. januar 2024 da Viken er historie. (Tegning: Solveig Lysaker)

Nå er det bestemt: Buskerudbjørnen gjenoppstår som fylkesvåpen

Torsdag 27. oktober var fylkestinget i Viken samlet på Sundvolden hotell i Hole. Der behandlet de blant annet en sak om hvilke fylkesvåpen de nye fylkene skal ha nå som Viken skal deles opp.
Annonse

– Det er en glede å meddele at fylkestinget har valgt å gjenbruke Buskerud sitt gamle fylkesvåpen nå som Buskerud gjenoppstår. Bjørnen våkner fra dvalen, sier fylkestingsrepresentant fra Senterpartiet og saksordfører Magnus Weggesrud.

Fylkesvåpenet til Buskerud ble godkjent for bruk allerede i 1966, og har vært fylkesvåpenet til Buskerud i flere tiår.

Annonse

– Fylkesvåpenet til Buskerud betyr mye for mange. Motivet til fylkesvåpenet spiller på at fylket har store skog- og fjellstrekninger hvor du kan møte på bjørn. Bjørnemotivet har ellers også sterke heraldiske tradisjoner både i Norge og ellers i Europa. Fargevalget med en blå bjørn og sølvfarge rundt viser til selvfølgelig til blåfargeverket i Modum og Sølvverket i Kongsberg, sier Magnus Weggesrud.

– I tillegg er det fornuftig pengebruk å gjenbruke det vi hadde. Vi skal gjøre oppdelingen så rimelig som mulig, og det ville vært helt meningsløst å bruke penger på nye fylkesvåpen, avslutter Weggesrud.

Magnus Weggesrud sier det er fornuftig bruk av ressurser å gjenbruke fylkesvåpenet.
Del: