23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

F.v: Åse Marit Hovden, folkehelserådgiver i Viken, Annette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø, og Tom Guldberg, leder for Headspace Norge. (Foto: Gry N. Løvhaugen)

Viken gir 3,7 millioner i støtte til Mental Helse for nytt prosjekt

Stadig flere unge opplever psykiske utfordringer. Nå etableres Headspace Norge - en møteplass der ungdom kan få hjelp tidlig. Viken fylkeskommune støtter prosjektet med midler til oppstart i flere kommuner. Øvre Eiker er allerede med.
Annonse

– Vi er virkelig glade for å kunne bidra til et helt nytt lavterskeltilbud, som skal forebygge psykisk uhelse. Livskvalitet er et viktig satsningsområde for oss, sier Annette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.

Tidlig innsats
Headspace er et nasjonalt pilotprosjekt tilknyttet Mental Helse, hvor målet er å gi hjelp til unge så tidlig som mulig. Det er et lavterskeltilbud hvor trente frivillige er tilgjengelige når ungdom trenger noen å snakke med. Blant annet for å fange de opp før utfordringene utvikler seg til psykisk sykdom.

Annonse

– Vi bygger videre på åtte års erfaring med Ung Arena, og ønsker å hjelpe unge som ikke er syke nok til behandling – «her og nå». Vi skal være der, med tid og forståelse. Uten venteliste eller timebestilling, forteller Tom Guldberg, leder i Headspace Norge.

– Vi er svært takknemlige for fylkeskommunens støtte og engasjement, det er helt avgjørende for oss, sier han.

Samarbeid med flere kommuner
I Viken er det allerede virksomhet i kommunene Vestby og Øvre Eiker. I tillegg er Headspace i dialog med ytterligere to kommuner om mulig samarbeid.

– Når fylkeskommunen, kommunene og frivilligheten jobber sammen om et slikt initiativ, utløser det et enda større engasjement for psykisk helse fra hele samfunnet. Det gir en unik gjennomslagskraft, understreker Guldberg.

Forebyggende tilbud
Headspace skal også være en møteplass hvor det tilbys ulike aktiviteter. Der skal ungdom kunne komme akkurat som de er, fri for alle rollene de strever med å fylle.

– Vi vet at manglende kontakt og hjelp øker sjansen for at utfordringene utvikler seg til å bli uoverkommelige. Derfor har vi stor tro på dette tilbudet. Ungdommene kan møte likepersoner og snakke sammen – akkurat der og da – i stedet for å bli skjøvet inn i en kø, sier fylkesråd Lindahl Raakil.

Målrettet
Både Ungdata-undersøkelsene og Folkehelseundersøkelsen som Viken fylkeskommune har gjennomført, peker på utfordringer med angst, depresjoner og ensomhet blant unge.

– Med dette helsefremmende tiltaket gjør vi noe helt konkret basert på den kunnskapen ungdommene selv har gitt oss, sier Åse Marit Hovden, folkehelserådgiver i Viken og fylkeskommunens representant i styringsgruppa til Headspace.

Del:
Annonse