5. desember 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kredittkortgjelden økte med 0,3 MRD siste måned og flere betaler ikke ved forfall. (Bilde: Shutterstock)

Fortsatt økning i kredittkortgjeld – folk betaler ikke i tide

Kredittkortgjelden økte med 0,3 MRD siste måned. Rentebærende kredittkortgjeld økte med 0,2 MRD, og den stigende trenden fra tidligere måneder fortsetter dermed. Flere greier ikke å betale gjelden ved forfall.
Annonse

Forbruksgjelden i Norge er i dag på 150,4 MRD som er en økning på 0,1 MRD (0,1 %) fra forrige måned. Av dette utgjør nedbetalingslån 80,9 MRD som er en nedgang på 0,3 MRD (0,4 %).

Kredittkort og betalingskort utgjør henholdsvis 68,5 MRD og 1 MRD. Førstnevnte øker med 0,3 MRD (0,4 %), mens sistnevnte er uendret.

Annonse

Den totale forbruksgjelden har vært relativt stabil siste tolv måneder og ligger på ca. 150 MRD. Nedbetalingslån har blitt redusert med 1,2 MRD (1,5 %), og betalingskort med 0,4 MRD (28,6 %).

Kredittkortgjeld har økt med 1,8 MRD (2,7%) i samme periode. Sistnevnte skyldes en økning i ikke-rentebærende kredittkortgjeld på 3,5 MRD (17,2 %), og en reduksjon på 1,6 MRD (-3,4%) av den rentebærende kredittkortgjelden.

– Det er bekymringsfullt at andelen av kredittkortgjeld som ikke blir betalt ved forfall fortsetter økningen som vi har sett tidligere i høst. Vi håper at den rentebærende kredittkortgjelden ikke vil stige markant i forbindelse med «black week» og julehandelen, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.

Del: