29. november 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Antibiotikabruken øker igjen i Norge etter at pandemien er «avlyst» for folk flest. Det er grunn til bekymring, mener Apotekerforeningen. (Illustrasjon)

ADVARER: Antibiotikabruken stiger igjen i Norge

Sammenliknet med 2021 har bruken av antibiotika steget med 27 prosent i 2022. I forbindelse med den europeiske antibiotikadagen 18. november ønsker Vitusapotekene å sette fokus på viktigheten av å levere inn ubrukt antibiotika og medisiner til apotek.
Annonse

– Antibiotika foreskrevet deg er tilpasset din infeksjon og skal ikke brukes av andre. Returner derfor all ubrukt antibiotika og andre ubrukte legemidler til apoteket. Antibiotika som kastes i søpla eller i toalettet kan være med på å skade naturen og å gjøre bakteriene motstandsdyktige mot antibiotika, sier farmasøyt Liv Vidas, ved Vitusapotek Volvat.

På verdensbasis er forekomsten av antibiotikaresistens økende, og stadig flere infeksjoner blir vanskeligere eller umulig å behandle.

Annonse

Situasjonen i Norge er bedre enn i de fleste andre land, men økt antibiotikabruk, reisevirksomhet, import av mat og spredning av resistente bakterier i matproduksjonen og miljø kan endre situasjonen.

Studier fra Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) 2015 og beregninger fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser blant annet at 33.000 mennesker årlig dør av antibiotikaresistens i Europa, hvorav ca. 70 dødsfall i Norge. (Kilde Antibiotika.no)

– Å følge legens instruksjoner, ikke dele medisiner med andre og å levere inn ubrukte medisiner er enkle tiltak der alle kan bidra. Vaksinering mot virusinfeksjoner som korona og influensa er også viktige virkemidler i kampen mot antibiotikaresistens, fordi en del får følgesykdommer som i mange tilfeller behandles med antibiotika. Apotekene bidrar positivt i kampen mot antibiotikaresistens, sier lege Sigurd Høye ved Antibiotikasenteret.

All antibiotika og andre medisiner som man ikke trenger, kan leveres inn gratis til apotek. I 2021 ble 233 tonn med ubrukte legemidler samlet inn av Vitusapotek og Ditt Apotek. Hittil i år er det samlet inn 181 tonn.

Kampanjen er del av et større bransjesamarbeid med Antibiotikasenteret for primærmedisin og Apotekforeningen.

Ta vare på miljøet returner ubrukt antibiotika
Antibiotika som kastes i søpla eller i toalettet kan være med på å skade naturen og gjøre bakteriene motstandsdyktige mot antibiotika.

– Antibiotika forskrevet til deg er tilpasset din infeksjon og skal ikke brukes av andre.

– Returner derfor all ubrukt antibiotika og andre medisiner som du ikke trenger til apoteket.

Antibiotikabruk i Norge
Myndighetene satte som mål at antibiotikabruk skulle reduseres med 30 prosent fra 2012 til 2020. Farmalogs legemiddelstatistikk viser at bruken ble redusert med 32 prosent i 2020, sammenlignet med 2012. I 2021 fortsatte den positive utviklingen med en nedgang på 22 prosent sammenlignet med 2012. Dessverre ser vi en økning av bruken etter oppheving av smittevernstiltak i februar 2022. Fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022 har antibiotikabruk steget med 27 prosent ifølge tall fra Apotekforeningen.

Del: