7. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kirketjener og prosjektansvarlig, Harald Martiniussen, er fornøyd med den nye minne- og urnelunden i Vestfossen.

Minnelunden i Vestfossen er klar – venter på godkjenning fra Statsforvalteren

Den lenge etterlengtede minne- og urnelunden i Vestfossen er klar til å tas i bruk. Det eneste som mangler er en godkjenning fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kirketjeneren regner med at plassen kan tas i bruk før jul.
Annonse

Det er snart 12 år siden kirken i Vestfossen ble tatt i bruk og det ble tidlig klart i prosessen at det ikke ville bli noen vanlig gravplass ved og rundt kirken. Men etter hvert vokste det fram et ønske om en egen minne- og urnelund. Men selv det har tatt sin tid og med mange problemer på grunn av de dårlige grunnforholdene med blant annet kvikkleire i området.

Men nå er altså minne- og urnelunden klar til bruk. Det eneste som gjenstår er en formell tillatelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken. Det kan kirketjener og prosjektleder, Harald Martiniussen, bekrefte overfor Eikernytt.no i dag. Prislappen på den nye minne- og urnelunden er på ca. 2,5 mill. kroner.

Annonse

Han viser den nye plassen som nå er ferdig opparbeidet. Det eneste som gjenstår er noen minneplater på to av murveggene som er satt opp og noen benker.

– Den nye minne- og urnelunden har fått navnet Vestfossen Minnelund og ligger i tilknytning til det lille kapellet her, sier Martiniussen.

Det har gått tre år siden han startet arbeidet sammen med et konsulentfirma om selve utformingen. Grunnen til at det har tatt lang tid, er i første rekke grunnforholdene og det faktum at kirken begynte å få setningsskader. Det måtte derfor bores 16 hull rundt kirken for å sjekke grunnforholdene. Det viste seg at kirken sto på trygg grunn, men at det er kvikkleire bare få meter fra bygget og det samme gjelder flerbrukshallen like ved.

Det er håp om at den nye minne- og urnelunden kan tas i bruk før jul.

Utskiftning av masser
Med kun 10 centimeter matjord på toppen og leire for resten, måtte det utskifting av mye masser for å kunne anlegge urnelunden. Her er kravet at urnen skal stå minst 50 centimeter under bakken og at jordsmonnet skal bryte ned urnen etter 15 til 20 år. Det er derfor kjørt på over 100 kubikkmeter med nye masser på dette feltet.

Nå jobbes det også med å anlegge en bedre vei bort til kapellet og den nye lunden slik at bårebilen kommer lettere til. Derfor ser det nå ekstra ille ut rundt kirken med mye leire oppe i dagen. Men dette skal altså dekkes til og beplantes etter hvert.

Beplantes og utsetting av benker er også noe som kommer inne i selve lunden, men også i området mot kirken. Det planlegges også en ny gangvei på baksiden av kirken mellom Strandajordet og skolen slik at ungene kan få en trygg skolevei her.

Maksimalt 560 urner
Det er satt av plass til 320 urner i den nye lunden, og 60 på minnelunden. Men ettersom det er åpnet for familiegravsteder her med fire på hvert gravsted, blir det totale antallet som får plass 560. Det skulle være nok for mange år framover.

Den store boligbyggingen på Ormåsen vil også sette krav til nye gravplasser og urneplasser etter hvert. Det er også en trend at flere velger kremasjon framfor tradisjonell begravelse. Signaler som kirketjeneren har fått, tilsier at enda flere vestfossinger nå ønsker å bli begravd nettopp i Vestfossen.

Det vil bli en offisiell innvielse på nyåret av den nye minne- og urnelunden.

– Vi kommer også til å trenge flere slike plasser og urnelunden på Haug er nærmest full og må utvides. Det må derfor komme et lignende tilbud på Fiskum og ved Bakke kirke i løpet av de neste fem årene, sier Harald Martiniussen.

Her blir det plass til totalt 560 urner og minneplaketter i en kombinasjon med tradisjonelle gravstøtter.
Del: