25. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Roar Paulsrud sammen med organisator Linn Kathrin Lindahl og ordfører Knut Kvale under gårsdagens hedring av de ansatte med lang og tro tjeneste.

Hellefoss feiret kanskje Norges mest stabile arbeidsstokk

De ansatte på Hellefoss Paper og Vafos Pulp er trolig to av landets mest stabile arbeidsstokker. I går ble de hedret for lang og tro tjeneste og to av jubilantene hadde jobbet hele 50 år på fabrikken i Hokksund.
Annonse

Med ordfører Knut Kvale som en av gjestene, hedret Hellefoss Paper i Hokksund sine ansatte for lang og tro tjeneste. Det er ikke mange steder som kan skilte med folk som har jobbet 50 år på samme bedrift, men det er altså to av «gutta» på Hellefoss som har denne æren.

Det var en tydelig stolt fabrikkeier som inviterte til fest på Pigen i Drammen torsdag kveld. Vel 40 ansatte, partnere og gjester var samlet til en bedre middag med påfølgende utdeling av gullklokker eller gavekort.

Annonse

Eier Roar Paulsrud sa det var helt unikt at så mange hadde holdt ut i en så tøff jobb så lenge. Jubilantene ved Hellefoss og Vafos i Kragerø har til sammen jobbet over 700 år ved bedriftene, som er vel 250 år til sammen.

– Det er viktig å tjene penger for å sikre videre drift i denne bransjen og i oktober har vi tjent mer på én måned enn noen gang før, sa Roar Paulsrud, som understreket viktigheten av stabil arbeidsstokk og kompetansen de besitter.

Paulsrud rettet også et lite spark til alle politikerne som hadde vært på besøk på bedriften i Hokksund de siste årene og som «solte seg i glansen» av en vellykket satsing her.

Tøffe tider også for papirbransjen
Det er tøffe tider for all kraftkrevende industri og de to papirfabrikkene er ikke noe unntak.

– Det preger også oss selv om vi er godt rustet og har gode avtaler på blant annet strøm. Men vi kommer til å stoppe produksjonen etter nyttår for å ta høyst nødvendig vedlikehold når strømprisene ventes å være på det høyeste, sa han.

Ingen av de ansatte blir permittert som følge av denne stansen, men skal bidra til å pusse opp hele bedriften. Paulsrud kunne også fortelle om to bedrifter som nå har bygget seg opp en god kapital og bare i oktober gikk Vafos med et overskudd på ca. 10 mill. kroner og Hellefoss med mellom seks og syv mill.

Ordfører Knut Kvale har et spesielt forhold til Hellefoss.

Har et hjerte for Hellefoss
Ordfører Knut Kvale vokste praktisk talt opp på Hellefoss og har også hatt noen sommerjobber der. Han sa at han derfor hadde et spesielt hjerte for fabrikken.

– Det er utrolig viktig at bedriften går – ikke bare for de ansatte, men også for skogbruket i området og andre som har et forhold til fabrikken, sa han.

Kvale er selv skogbruker – når han ikke er ordfører – og har levert tømmer til bedriften sammen med en rekke andre. Alternativet til å levere lokalt er å kjøre tømmeret til Sverige, og det er lite økonomisk og dårlig miljøpolitikk, mente han.

– Det er unikt at folk er så lenge på en arbeidsplass som dere har vært. Hellefoss er også viktig for lokalsamfunnet som kommunens tredje største. Jeg vil også takke Roar for dere vil at dette skal gå bra og at det satses her, sa han og sa seg enig med Paulsrud om at det var de ansatte som betydde noe – ikke gjestende politikere.

Mange historier
Utover kvelden ble det fortalt mange historier om det som har skjedd på fabrikkene opp gjennom tidene. Laksen har vært et sentralt tema også her. Det er ingen hemmelighet at mang en laks er hentet opp av elva under fabrikken og her er det mange gode historier å hente.

Fabrikkeier Roar Paulsrud har derfor oppfordret de ansatte om å komme med slike historier og håper de kan få samlet noen av dem i forbindelse med neste års 125-års jubileum for Hellefoss.

Hellefoss-ansatte hedret. Antall år de har jobbet i parentes. Foran (f.v.) Steinar Olsen (50), eier Roar Paulsrud og Bjørn Nedberg (50). Rekke to: Gunn Vollen (40), Arild Gundersen (40) og Terje Lundberg (40). Rekke tre: Ole Martin Ludvigsen (25), Ruzhdi Zeqiraj (25) og Tor Borgan (30). Rekke fire: Dag Asbjørnsen (25), Tom Ove Røe (25) og Jan Arild Vigdal (25). Rekke fem: Leif Gunnar Hansen (25), Lennart Larsen (25) og Ståle Haugen (25).
Del:
Annonse