8. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Flere er nå helt ledige i Vest-Viken og Drammen utpeker seg ved å ligge på topp – igjen. (Illustrasjon)

Arbeidsledigheten i Vest-Viken på vei opp i november

I november var 6.451 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav Vest-Viken. 2,5 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er uendret sammenlignet med oktober, men i Drammen er det 45 flere ledige enn siste måned.
Annonse

I Drammen var det ved utgangen av november 1.025 helt ledige. Det er 45 flere enn på samme tid i oktober. I tillegg er det 369 personer på ulike tiltak.

I Øvre Eiker er det nå 133 helt ledige. Det er seks færre enn ved utgangen av oktober. I tillegg er det 70 personer på tiltak.

Annonse

Blant arbeidssøkerne var 3.679 personer registrert som helt ledige i november, noe som utgjør 1,4 prosent av arbeidsstyrken. Nav-regionen Vest-Viken ligger dermed under landsgjennomsnittet på 1,6 prosent. 

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 4 893 personer. Det tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1 558 personer registrert som delvis ledige.

I hele Viken fylke var det 11.570 helt ledige personer i november, noe som tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med oktober, er nå 77 flere personer registrert som helt ledige, en økning på to prosent. Bruttoledigheten har gått opp med 89 personer (+ 3 prosent).

Antallet delvis ledige har økt sammenlignet med forrige måned. I november var 1.558 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 47 personer (+ 3 prosent) sammenlignet med utgangen av oktober. De delvis ledige utgjør nå 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

I Vest-Viken registrerte Nav 3.591 nye ledige stillinger i november. Det er 430 flere enn ved utgangen av oktober, men 781 færre (- 18 prosent) enn på samme tid i fjor.

– Det er høy aktivitet i arbeidsmarkedet og etterspørselen etter arbeidskraft er fortsatt stor. Vi oppfordrer arbeidsgivere som sliter med å få tak i arbeidskraft, til å se dette som en mulighet til å tenke nytt rundt rekruttering. Dette kan gjøres ved å tilrettelegge for og inkludere flere, gjerne ved hjelp av Nav, sier Inger Anne Speilberg, direktør for Vest-Viken.


Høyest og lavest
Drammen er kommunen med høyest ledighet i Vest-Viken i november. Her er to prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Den laveste ledigheten i Vest-Viken er det kommunene Nesbyen og Ål som har, der 0,5 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid i november.

Statistikk fra Nav viser at 178 personer (4,8 prosent) av de helt ledige i Vest-Viken er permitterte. Det samme gjelder 164 personer (10,5 prosent) av de delvis ledige. Ser vi på andel av arbeidsstyrken, er 0,1 prosent av arbeidsstyrken i Vest-Viken nå permittert.

Arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak etter kommune – november 2022
  ARBEIDSLEDIGE       ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK 
KOMMUNEAntall% av arb.styrkenEndr.fra mnd.førEndr.fra året førAntall% av arb.styrkenEndr.fra mnd.førEndr.fra året før
Drammen1 0252,045-3333690,78-82
Kongsberg1871,3-14-105750,51-12
Ringerike2631,76-33830,59-10
Bærum8371,215-4082150,3-26-73
Asker6811,4-15-3032540,516-2
Hole511,48-12170,524
Flå61,1******
Nesbyen80,5-5-9****
Gol200,84-10****
Hemsedal211,46-6****
Ål120,5007***
Hol170,7-4-20****
Sigdal150,840****
Krødsherad191,74-8****
Modum1251,814-49400,6-8-12
Øvre Eiker1331,3-6-23700,75-33
Lier1831,31-82540,410-12
Flesberg171,255****
Rollag71,03-3****
Nore og Uvdal100,70-1****
Jevnaker421,23180,2-5-13
Vest-Viken3 6791,477-1 4011 2140,512-270
Viken11 5701,8-114-3 5963 2290,565-1 122
LANDET45 6901,6284-13 65110 9740,432-5 836
Del: