8. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det var over 100 frivillige påmeldt i tillegg til ansatte og gjester i festsalen mandag kveld da Frivillighetens dag ble markert.

Feiret frivilligheten med risgrøt og kultur på rådhuset

Mandag 5. desember ble Frivillighetens dag markert over store deler av landet. Så også i Øvre Eiker der vel 100 gjester var samlet i festsalen på rådhuset sammen med ansatte og innbudte gjester.
Annonse

– Uten frivilligheten stopper Øvre Eiker – i hvert fall nesten. Uten den hadde i hvert fall vår kommune sett helt annerledes ut.

Det sa ordfører Knut Kvale da han ønsket gjester og ansatte velkommen til mandagens markering av frivillighetens dag på rådhuset.

Annonse

Han kunne også fortelle at det er registrert ca. 250 lag og foreninger som driver aktivt i Øvre Eiker i dag.

– Dette er et høyt tall, og involverer svært mange innbyggere, både på dag- og kveldstid. I alle tettsteder og grender foregår det frivillig arbeid hver eneste dag, til hygge og nytte for svært mange. Det utgjør en flora av aktiviteter hvor alle bør kunne finne sin plass, sa han.

Men Knut Kvale er også opptatt av begrepet utenforskap og har gjennom ordførerjobben forsøkt å sette dette høyere opp på dagsordenen. Han sa det var dyrt å reparere folk som hadde havnet utenfor og vondt for dem det gjelder.

Kvale tok også for seg viktigheten av frivilligheten rundt om i kommunens seks tettsteder og den trivsel og samhørighet som den betyr på de enkelte plassene.

En litt slanket versjon av Øvre Eiker Skolekorps spilte opp og underholdt.

Variert meny
Det var Linn Margrethe Sollie Hardang som loset forsamlingen gjennom kveldens program samt snakket litt om kirkens rolle og frivillige der. Hun er som kjent ansatt i kirken.

På programmet denne kvelden sto blant annet Øvre Eiker Skolekorps, et eget SFO-kor på fire medlemmer med Jon Wold som musikalsk leder og 14-åringene Linnea Rølsåsen og Signe Aass Mathiesen som underholdt med sang.

I tillegg var det et innslag der 17 år gamle Valeria fra Ukraina holdt et innlegg og fortalte om hvordan ukrainerne i Øvre Eiker nå var blitt en stor del av frivilligheten i kommunen – dels for å hjelpe sine landsmenn og dels for å bidra til samfunnet her.

Jon Wold med det såkalte SFO-koret fra Lerberg.

Leder av Fiskum Barne- og Ungdomsteater, Jill Andersen, kunne fortelle litt om historien til teatergruppa og hva den hadde betydd for de mange som har vært med her opp gjennom 25 år.

Sport og aktivitet er også kultur og den mer spreke underholdningen var det Eiker Cheer Team Eagles som sto for i to omganger.

På menyen – rent bokstavelig – sto også en god porsjon med risgrøt, pepperkaker, saft og kaffe. En heldig dame fikk mandelen som var skjult i grøten og selvsagt vanket det i god juletradisjon en marsipangris på henne.

Valeria fra Ukraina fortalte om hvordan hun og andre ble tatt imot i Øvre Eiker og hvordan de var blitt en del av frivilligheten i kommunen.

For andre og deg selv
«Frivillighet hele livet» var tittelen på foredraget til lederen av Øvre Eiker Idrettsråd, Hanne Lyngaas. Hun fortalte hvordan hun fikk frivilligheten inn med «morsmelka» og hvordan jobbing og engasjement på flere plan har preget henne.

Hanne har vært innom alt fra Kirkens Bymisjon i Drammen til håndballen og hun har ikke tenkt å gi seg med det første. For mer fritid kan lett bli kjedelig for denne damen her.

At frivilligheten betyr mye for en kommune som Øvre Eiker er det liten tvil om. Fungerende kommunedirektør, Leif Arne Steingrimsen, hadde selvsagt regnet litt på dette. Han hadde kommet fram til at frivilligheten utgjør mellom 500 og 600 årsverk i kommunen. Når vi så ser at Øvre Eiker kommune som sådan har 1.200 årsverk, forstår vi hvor mye som legges ned av frivillig innsats og arbeid.

Han var i hvert fall ikke i tvil om at Øvre Eiker ikke ville vært den samme uten all denne innsatsen som frivilligheten la ned på mange plan.

Eiker Cheer Team Eagles med heftige rytmer og høy musikk i to omganger.

Det var rimelig fullt i festsalen da frivilligheten ble feiret.

Lærer Martin på gitar og Linnea Rølsåsen sang.

Linnea Rølsåsen (t.v.) og Signe Aass Mathiesen underholdt med sang. De er en del av UKM-satsingen i kommunen.
Del: