20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sjekk og skilt som synlige bevis på en trafikksikker kommune. F.v. Morten Tronrud, Hans Martin Sørensen fra Trygg Trafikk og Leif Arne Steingrimsen.

Øvre Eiker godkjent som Trafikksikker kommune

Tirsdag fikk Øvre Eiker kommune overrakt diplom, blomster og en sjekk på 50.000 kroner fra Viken fylkeskommune for sitt arbeid med trafikksikkerhet. Øvre Eiker kan nå kalle seg Trafikksikker kommune, en godkjenningsordning som Trygg Trafikk står bak.
Annonse

Representanter fra både Trygg Trafikk nasjonalt og i Viken kom til rådhuset i Hokksund for å godkjenne kommunen som trafikksikker, melder kommunen på sine nettsider.

– Gratulerer med utmerkelsen. Øvre Eiker kommune har levert bra på tiltak for trafikksikkerhet, det arbeidet dere har gjort i organisasjonen til nå, og hvordan dere har jobbet med planverket, sa Unni Knutli i Trygg Trafikk nasjonalt.

Annonse

Øvre Eiker er den 147. kommunen i Norge som får tittelen «Trafikksikker kommune» og nr. 26 i Viken.

Må jobbe på alle nivåer
Det er Trygg Trafikk som har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er, og hvordan kommunene bør jobbe. I samarbeid med fylkeskommunene har kriteriene blitt til en godkjenningsordning. Arbeidet med trafikksikkerhet skal forankres i hele kommuneorganisasjonen.

– I prosessen fram mot en godkjenning for vår kommune, har mange ulike tjenester vært involvert for å sikre at det jobbes med trafikksikkerhet på alle nivåer, sier koordinator for Trafikksikker kommune i Øvre Eiker, Morten Tronrud, som også er fungerende tjenesteleder for vei og park. Han forteller at prosessen fram mot å få utnevnelsen har tatt flere år.

Publikum vil nok ikke merke de store forskjellene i første omgang, men det skal jobbes blant annet med bedre opplyste gangfelt, informasjonsmateriell og gang- og sykkelveier. Videre skal trafikksikkerhetsarbeidet gjennomsyre alt som skjer i kommunal virksomhet.

Sikkerhet for de minste er en prioritet
Godkjente kommuner skal forebygge ulykker gjennom et systematisk fokus på sikkerheten. Alle ansatte i Øvre Eiker kommune skal derfor ha en bevissthet rundt dette, for egen og andres del, når de ferdes rundt. Likevel er det noen tjenesteområder som peker seg ut som spesielt viktige.

– Barn er særlig viktige når vi jobber med sikkerhet i trafikken. Barnehagene og skolene jobber allerede mye med dette temaet, for eksempel når barna er på tur, gående eller i buss, eller at det er fokus på å forhindre ulykker på parkeringsplassen for henting og levering. Et tips som Trygg trafikk har gitt oss, er at alle bør rygge på plass når de parkerer, for å kunne ha bedre oversikt når de skal kjøre ut igjen. Der kan vi alle bli bedre, sier Tronrud.

Unngå håndholdt mobiltelefon
En annen tjeneste som bør ha spesielt fokus på trafikksikkerhet, er hjemmetjenesten. De har mange ansatte som i sin jobbhverdag kjører rundt for å hjelpe hjemmeboende. Her anbefaler Trygg trafikk at kommunen lager retningslinjer for trafikksikkerheten.

– Mange i disse tjenestene bruker nettbrett eller mobil som et arbeidsverktøy, og selv om bruk av håndholdt mobiltelefon ikke er lov mens vi kjører, er det nok en del som synder. Derfor er det lurt å ha det skriftlig som del av sine interne regler for de ansatte, sier Unni Knutli i Trygg trafikk.

Stolte og glade
Både konstituert kommunedirektør, Leif Arne Steingrimsen, og flere av kommunalsjefene var til stede under utnevnelsen.

– Vi er utrolig glade og stolte over å kunne kalle oss en Trafikksikker kommune. Det viser at vi jobber bra og er på riktig vei. Jeg håper dette er noe også innbyggerne vil merke i kontakt med våre ansatte, og jeg håper også at innbyggerne selv vil være med på å tenke sikkerhet i trafikken for å unngå ulykker. Det er noe vi alle vil tjene på, sier Steingrimsen.

Utnevnelsen har Øvre Eiker nå fått for tre år. Trygg trafikk vil da evaluere arbeidet som er gjort, og kommunen kan velge å søke om en ny periode som Trafikksikker kommune.

Litt kalde representanter fra kommunen og Trygg Trafikk foran rådhuset for å markere at Øvre Eiker har fått status som en trafikksikker kommune.
Del:
Annonse